Harmonogram webinariów

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły - webinar 2021-09-24
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinar 2021-09-27
godz. 17.00–18.30
Sabina Műller 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinar 2021-09-28
godz. 16.00–17.30
Joanna Goc-Matyskiel 49 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty.
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinar 2021-09-30
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodziców
Zintegrowana strategia umiejętności. Co nauczyciel powinien wiedzieć? – webinar 2021-10-05
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców.
Wspomagająca rola wychowawcza placówek oświaty w kontekście rodziny i Covid-19 – pakiet webinarów 2021-10-07
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 89 zł
138 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców.
Wspomaganie wychowawczej roli szkoły w kontekście Covid-19 – webinar 2021-10-07
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców.
Pierwsza pomoc w oświacie – procedury i postępowanie – webinar 2021-12-15
godz. 16.00–19.30
Adrianna Cienkusz 89 zł
119 zł
Dla pracowników oświaty.

Webinaria dostępne natychmiast

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Nowe zasady nadzoru pedagogicznego od 01.09 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświaty.
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych.
Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty.
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar Dostępny natychmiast Anna Rymaszewska 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.
Procedury bezpieczeństwa sanitarnego w oświacie w nowym roku szkolnym – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także jednostek oświaty.
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświaty publicznych oraz niepublicznych.
Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświaty publicznych oraz niepublicznych.
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty.
Komunikacja z umierającym, jego rodziną i otoczeniem w DPS - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 49 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.
Standaryzacja w DPS - ie - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.
Podstawy wiedzy o ADHD – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Stres i wypalenie pracowników DPS - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników Domów Pomocy Społecznej.
Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w DPS - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla kierownictwa i pracowników Domów Pomocy Społecznej
Statuty przedszkoli w aktualnym ujęciu prawnym - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych.
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 49 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych.
Statuty szkół w aktualnym ujęciu prawnym - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole? Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole.
Ocena pracy dyrektora szkoły i przedszkola - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych.
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów i pracowników socjalnych w DPS-ie.
Rola i zadania pracownika socjalnego w DPS - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół.
Ocena nauczyciela przez dyrektora przedszkola i szkoły - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu.
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 moduły Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 199 zł
276 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół.
Nowe sposoby ćwiczeń pamięci dla osób z demencją i Alzheimerem Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników DPS.
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.
Skuteczna komunikacja nauczyciel - rodzic - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Ewaluacja wewnętrzna w szkole - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych.
Odbuduj zespół klasowy! Metody team buildingowe - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców i edukatorów wszystkich poziomów kształcenia.
Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych.
Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Innowacje pedagogiczne w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych.
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant  69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Metodyka i praktyka pracy zdalnej w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Integracja sensoryczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych.
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 59 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych.
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżany 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.
Postępowanie z depozytami w Domu Pomocy Społecznej - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 129 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.
Alternatywne metody komunikacji mieszkańców DPS w czasie pandemii z rodzinami i środowiskiem Dostępny natychmiast Jakub Cylc 59 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.
Zaawansowane kodowanie w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 69 zł Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 69 zł Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.
Kreatywne zabawy w czasie pandemii - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 59 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Kompetencje kluczowe w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant  59 zł Dla nauczycieli przedszkoli.
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecie Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych.
Kodowanie w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.
Indywidualny Plan Wsparcia (IPW) - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, opiekunów i terapeutów w domach pomocy społecznej.
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych DPS.
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach.
Neurodydaktyka. Warsztat praktyczny - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach.
Współpraca z rodzicem roszczeniowym - webinar Dostępny natychmiast Beata Podlewska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.
O dziecku autystycznym - webinar dla rodziców Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - dokumentacja - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne - webinar Dostępny natychmiast Maciej Daniluk 59 zł Dla nauczycieli szkolnych.
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.