search

Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

TematTerminProwadzącyCenaOdbiorcy 
Odwrócona lekcja – nowoczesna metoda aktywizująca28-02-2024
godz. 18.00-19.30
Małgorzata Budzyńska 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z dziećmi KUP DOSTĘP
Techniki relaksacyjne dla mieszkańców DPS-ów29-02-2024
godz. 14.00 - 16.30
Ryszard Spychalski 59 zł
79 zł
Dla pracowników działów terapeutycznych lub innych biorących udział w zajęciach terapeutycznych w DPS-ach, a także dla osób, które chcą wzbogacić swój warsztat o nowe metody pracy. KUP DOSTĘP
Aplikacje i strony wspierające nauczanie06-03-2024
godz. 17.00 - 18.30
Monika Wisła 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli różnych specjalności chcących poprawić swoją znajomość aplikacji TiK oraz narzędzi opartych na AI wspierających proces dydaktyczny. KUP DOSTĘP
Mnemotechniki – przykłady i praktyczne zastosowanie07-03-2024
godz. 15.30-17.00
Urszula Sierżant 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z dziećmi KUP DOSTĘP
Jak zdobyć uwagę ucznia? Praktyczne techniki i narzędzia10-04-2024
godz. 17.00-18.30
Katarzyna Czubińska 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, oraz nauczycieli. KUP DOSTĘP

Webinaria dostępne natychmiast

TematTerminProwadzącyCenaOdbiorcy 
Zmiany w statucie szkoły i przedszkola. Część III: Bezpieczeństwo uczniówDostępny natychmiastAnna Król 79 zł
99 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, oraz nauczycieli.KUP DOSTĘP
Komunikacja interpersonalna w pracy z uczniem i rodzicem - praktyczne przykładyDostępny natychmiastSabina Müller 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz dyrektorów szkół.KUP DOSTĘP
Zmiany w statucie szkoły i przedszkola. Część II: Prawa i obowiązki uczniówDostępny natychmiastAnna Król 79 zł
99 zł
Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, oraz nauczycieli.KUP DOSTĘP
Jak poskromić złośnika w przedszkolu? Reagowanie i trening zachowańDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz specjalistów pracujących z dziećmi z SPEKUP DOSTĘP
Doręczenia elektroniczne w jednostkach oświaty od 2025 r.Dostępny natychmiastMichał Łyszczarz 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.KUP DOSTĘP
Prawa i obowiązki nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w oświacieDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 79 zł
99 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.KUP DOSTĘP
Techniki szybkiego uczenia, czyli jak planować, zapamiętywać i systematycznie pracowaćDostępny natychmiastUrszula Sierżant 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli szkół oraz przedszkoli, dyrektorów placówek oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczychKUP DOSTĘP
Laboratorium w przedszkoluDostępny natychmiastHonorata Sklepik 119 złNauczyciele wychowania przedszkolnego osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnymZAPISZ SIĘ
Projekty badawcze w przedszkolu – etapy i przykładyDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych, osoby zawodowo związane z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rodziców.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w statucie szkoły. Część I: Ocenianie wewnątrzszkolne – aspekty prawne i praktyczneDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół i nauczycieliZAPISZ SIĘ
Standardy ochrony małoletnich – nowe obowiązki dyrektorówDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek.ZAPISZ SIĘ
Skuteczna komunikacja nauczyciel – rodzicDostępny natychmiastSabina Müller 79 złNauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy szkół i przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Sztuczna inteligencja w edukacji - przykłady i narzędziaDostępny natychmiastMikołaj Pecheniuk 79 złDla nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogówZAPISZ SIĘ
Wykorzystanie Minecraft Education Edition w edukacjiDostępny natychmiastMikołaj Pecheniuk 79 złDla nauczycieli i pedagogówZAPISZ SIĘ
Logorytmika - praktyczne przykłady zajęćDostępny natychmiastMałgorzata Godorowska 79 złDla nauczycieli przedszkola i nauczycieli nauczania początkowegoZAPISZ SIĘ
Psychoterapeutyczne metody pracy z mieszkańcem DPS z depresjąDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna nauczycieli - webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.ZAPISZ SIĘ
Podstawy dialogu motywującego w terapiiDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Awans zawodowy nauczycieli po zmianach - zasady, wskazówki i zastosowanieDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela - zasady, wskazówki i zastosowanieDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela - webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania mentora w awansie zawodowym - webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którym została powierzona funkcja mentora.ZAPISZ SIĘ
Przemoc domowa - rozpoznawanie symptomów i skuteczne reagowanie. (dostęp bezpłatny)Dostępny natychmiastSabina Műller 0 złDla dyrektorów szkół/przedszkoli, nauczycieli, specjalistów.ZAPISZ SIĘ
Problemy z mieszkańcem DPS-u nadużywającym alkoholu – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla dyrektorów, terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem przebodźcowanymDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, pedagogów, psychologów, a także terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Polityka antymobbingowa w DPS i ŚDSDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla dyrektorów, terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych DPS/ŚDS.ZAPISZ SIĘ
Polityka antymobbingowa w placówce oświatowejDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Superwizja jako narzędzie rozwoju pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznejDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Superwizja jako narzędzie rozwoju pracownika DPSDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Bullying relacyjny – jako szczególna forma przemocy rówieśniczej w szkole.Dostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Trening umiejętności społecznych w relacji rodzic - dzieckoDostępny natychmiastMałgorzata Budzyńska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna w oświacie w praktyce – webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna W DPS-ie w praktyce – webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów i pracowników domów pomocy społecznej.ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni PPP.ZAPISZ SIĘ
Ruch kadrowy w placówkach oświaty w 2023 roku – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni PPP.ZAPISZ SIĘ
Trening umiejętności społecznych w relacjach z rówieśnikami – webinarDostępny natychmiastMałgorzata Budzyńska 79 złDla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów szkół, przedszkoli i poradni PPP.ZAPISZ SIĘ
Procedury w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnychZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze – webinarDostępny natychmiastMarta Mielcarek-Przybył 79 złDla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów przedszkoli oraz terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 79 zł
99 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów przedszkoli, szkół oraz terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Zmysłoterapia – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz pedagogów i terapeutów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Bajkoterapia – webinarDostępny natychmiastAgata Konarkowska 79 złDla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz pedagogów i terapeutów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Metody wyciszające dzieci, uczniów i nauczycieli – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz pedagogów i terapeutów.ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody pracy z mieszkańcem DPS-u – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkółZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w szkole – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w DPS-ie – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Odprawy dla nauczycieli w ujęciu prawnym – praktyczne wskazówki – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Cztery pory roku. Edukacja plastyczna w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Muzykoterapia w edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkółZAPISZ SIĘ
Klocki jako pomoc dydaktyczna – rodzaje, pomysły, metody pracy – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla nauczycieli przedszkolnychZAPISZ SIĘ
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoliZAPISZ SIĘ
Trening zastępowania agresywnych zachowań – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów.ZAPISZ SIĘ
Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli i pedagogów szkolnychZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli przedszkolnychZAPISZ SIĘ
Statuty przedszkoli – nowe wymagania – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoliZAPISZ SIĘ
Statuty szkół – nowe wymagania – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół.ZAPISZ SIĘ
Praca z mieszkańcem sprawiającym trudności w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Tańce, łamańce, muzyka, ruch, zabawa – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli edukacji przedszkolnej.ZAPISZ SIĘ
Edukacja włączająca w praktyce – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów, nauczycieli, szkół, przedszkoli i placówek oświaty.ZAPISZ SIĘ
Przymus bezpośredni w domu pomocy społecznej w świetle ostatnich zmian – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Reforma awansu zawodowego – przepisy przejściowe – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Zrozumieć, by pomagać – praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Prawa autorskie w edukacji – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Postępowanie z depozytami w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 129 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkółZAPISZ SIĘ
Metody komunikacji alternatywnej w DPS i ŚDS – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS-u – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoliZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół.ZAPISZ SIĘ
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.ZAPISZ SIĘ
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Kierunki terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinarDostępny natychmiastAgata Konarkowska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów i pracowników DPS-ów.ZAPISZ SIĘ
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.ZAPISZ SIĘ
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinarDostępny natychmiastMonika Wisła 79 złDla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach.ZAPISZ SIĘ
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach.ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach.ZAPISZ SIĘ
Kodowanie dla najmłodszych – webinarDostępny natychmiastSylwia Milczarek 79 złDla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-IIIZAPISZ SIĘ
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców.ZAPISZ SIĘ
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli przedszkoli i klas I-III.ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli przedszkoli i klas I-III.ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodzicówZAPISZ SIĘ
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty.ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych.ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinarDostępny natychmiastAnna Rymaszewska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.ZAPISZ SIĘ
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.ZAPISZ SIĘ
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty.ZAPISZ SIĘ
Komunikacja z umierającym, jego rodziną i otoczeniem w DPS - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.ZAPISZ SIĘ
Standaryzacja w DPS - ie - webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.ZAPISZ SIĘ
Podstawy wiedzy o ADHD – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie pracowników DPS - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, terapeutów i pracowników Domów Pomocy Społecznej.ZAPISZ SIĘ
Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w DPS - webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla kierownictwa i pracowników Domów Pomocy SpołecznejZAPISZ SIĘ
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole?Dostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole.ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania pracownika socjalnego w DPS - webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.ZAPISZ SIĘ
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów szkół.ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 modułyDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 249 zł
316 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół.KUP DOSTĘP
Nowe sposoby ćwiczeń pamięci dla osób z demencją i Alzheimerem - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, terapeutów i pracowników DPS.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinarDostępny natychmiastSylwia Milczarek 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecieDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - dokumentacja - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.ZAPISZ SIĘ