search

Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Metody komunikacji alternatywnej w DPS i ŚDS – webinar 2022-07-13
godz. 14.00–15.30
Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych  ZAPISZ SIĘ
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawny 2022-08-26
godz. 15.00–16.00
Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół  ZAPISZ SIĘ

Webinaria dostępne natychmiast

Temat Termin Prowadzący Cena Odbiorcy  
Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS-u – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego. ZAPISZ SIĘ
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy – webinar bezpłatny Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 0 zł Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Uczniowie z Ukrainy – zasady przyjmowania do placówek, tworzenia oddziałów i otrzymywania dotacji – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek. ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia osobowości i tożsamości u podopiecznych placówek edukacyjnych – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Lisowska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i średnich, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Kierunki terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. ZAPISZ SIĘ
Przymus bezpośredni w Domu Pomocy Społecznej – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. ZAPISZ SIĘ
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinar Dostępny natychmiast Agata Konarkowska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów i pracowników DPS-ów. ZAPISZ SIĘ
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS – webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. ZAPISZ SIĘ
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinar Dostępny natychmiast Monika Wisła 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach. ZAPISZ SIĘ
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach. ZAPISZ SIĘ
Dostępność cyfrowa w placówce – aktualne wymogi i deklaracja dostępności – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i DPS-ów. ZAPISZ SIĘ
Kodowanie dla najmłodszych – webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-III ZAPISZ SIĘ
Jak skutecznie aktywizować uczniów? - metody pracy i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli szkolnych i pedagogów w placówkach psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinar Dostępny natychmiast Jolanta Molenda 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców. ZAPISZ SIĘ
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Sygnaliści – nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz domów pomocy społecznej. ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III. ZAPISZ SIĘ
Wspomagająca rola wychowawcza placówek oświaty w kontekście rodziny i Covid-19 – pakiet webinarów Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 138 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli szkoły w kontekście Covid-19 – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców. ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodziców ZAPISZ SIĘ
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Nowe zasady nadzoru pedagogicznego od 01.09 – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego – webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar Dostępny natychmiast Anna Rymaszewska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty. ZAPISZ SIĘ
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświaty publicznych oraz niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświaty publicznych oraz niepublicznych. ZAPISZ SIĘ
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty. ZAPISZ SIĘ
Komunikacja z umierającym, jego rodziną i otoczeniem w DPS - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie. ZAPISZ SIĘ
Standaryzacja w DPS - ie - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie. ZAPISZ SIĘ
Podstawy wiedzy o ADHD – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie pracowników DPS - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników Domów Pomocy Społecznej. ZAPISZ SIĘ
Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w DPS - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla kierownictwa i pracowników Domów Pomocy Społecznej ZAPISZ SIĘ
Statuty przedszkoli w aktualnym ujęciu prawnym - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów przedszkoli ZAPISZ SIĘ
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. ZAPISZ SIĘ
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych. ZAPISZ SIĘ
Statuty szkół w aktualnym ujęciu prawnym - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół ZAPISZ SIĘ
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole? Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole. ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy dyrektora szkoły i przedszkola - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych. ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania pracownika socjalnego w DPS - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie. ZAPISZ SIĘ
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów szkół. ZAPISZ SIĘ
Ocena nauczyciela przez dyrektora przedszkola i szkoły - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Sabina Muller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 moduły Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 276 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół. ZAPISZ SIĘ
Nowe sposoby ćwiczeń pamięci dla osób z demencją i Alzheimerem - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników DPS. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursu Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Skuteczna komunikacja nauczyciel - rodzic - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Ewaluacja wewnętrzna w szkole - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Odbuduj zespół klasowy! Metody team buildingowe - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców i edukatorów wszystkich poziomów kształcenia. ZAPISZ SIĘ
Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży – webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinar Dostępny natychmiast Sabina Műller 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Cyberbezpieczeństwo w szkole i przedszkolu - kurs e-learningowy Dostępny natychmiast 119 zł ZAPISZ SIĘ
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola - webinar prawny Dostępny natychmiast Michał Łyszczarz 89 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Metodyka i praktyka pracy zdalnej w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Integracja sensoryczna w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżant 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinar Dostępny natychmiast Sylwia Milczarek 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - webinar Dostępny natychmiast Urszula Sierżany 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół. ZAPISZ SIĘ
Postępowanie z depozytami w Domu Pomocy Społecznej - webinar Dostępny natychmiast Jakub Cylc 129 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. ZAPISZ SIĘ
Alternatywne metody komunikacji mieszkańców DPS w czasie pandemii z rodzinami i środowiskiem Dostępny natychmiast Jakub Cylc 69 zł Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych. ZAPISZ SIĘ
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinar Dostępny natychmiast Iwona Sygut 69 zł Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. ZAPISZ SIĘ
Kreatywne zabawy w czasie pandemii - webinar Dostępny natychmiast Joanna Goc-Matyskiel 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecie Dostępny natychmiast Katarzyna Czubińska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach. ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli. ZAPISZ SIĘ
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. ZAPISZ SIĘ
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne - webinar Dostępny natychmiast Maciej Daniluk 69 zł Dla nauczycieli szkolnych. ZAPISZ SIĘ
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej - webinar Dostępny natychmiast Monika Bekker-Goska 69 zł Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych. ZAPISZ SIĘ