search

Harmonogram webinarów

Harmonogram webinariów

TematTerminProwadzącyCenaOdbiorcy 
Granice zaangażowania pracownika socjalnego w zadania zawodowe18-06-2024
godz. 12.00-14.30
Ryszard Spychalski 59 zł
79 zł
Dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS-ach, PCPR-ach i DPS-ach. KUP DOSTĘP
Hejt, czyli komentarz, który rani. Jak pomagać i wspierać?11-09-2024
godz. 16.00-18.00
Aneta Lewczuk 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. KUP DOSTĘP
Sztuczna inteligencja – tworzenie promptów, czyli instrukcji dla AI16-09-2024
godz. 16.00-17.30
Katarzyna Czubińska 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli/nauczycielek, dla dyrektorów/dyrektorek szkół, placówek opiekuńczych i edukacyjnych; dla edukatorów/ edukatorek. KUP DOSTĘP

Webinaria dostępne natychmiast

TematTerminProwadzącyCenaOdbiorcy 
Zajęcia sensoryczne na świeżym powietrzu - praktyczne pomysłyDostępny natychmiastJolanta Molenda 59 zł
79 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych, osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rodziców.KUP DOSTĘP
Zabawy ruchowe w przedszkoluDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli przedszkolnych, pedagogów, psychologów oraz wychowawców świetlic.ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnychDostępny natychmiastAnna Grygoruk 79 złDla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz opiekunówZAPISZ SIĘ
Agresja u mieszkańców DPS-u - skąd się bierze i jak sobie z nią radzić?Dostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla pracowników domów pomocy społecznej.ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka depresji. Rozpoznawanie wczesnych objawówDostępny natychmiastNamina Godyń 59 zł
79 zł
Dla nauczycieli, szkolnych specjalistów, pracowników placówek doskonalenia nauczycieliKUP DOSTĘP
Jak uczyć asertywnie przyjmować krytykę? Warsztat dla wychowawcówDostępny natychmiastAgata Konarkowska 59 zł
79 zł
Dla wychowawców i nauczycieli szkół podstawowychKUP DOSTĘP
Spektrum autyzmu - aktywizujące metody pracy z dzieckiemDostępny natychmiastSabina Müller 79 złDla nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz dyrektorów szkół.ZAPISZ SIĘ
Doskonalenie nauki pisania i czytania poprzez gry i zabawyDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz specjalistów pracujących z dziećmi z SPE.ZAPISZ SIĘ
Odwrócona lekcja – nowoczesna metoda aktywizującaDostępny natychmiastMałgorzata Budzyńska 79 złDla nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z dziećmiZAPISZ SIĘ
Zmiany w statucie szkoły i przedszkola. Część III: Bezpieczeństwo uczniówDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, oraz nauczycieli.ZAPISZ SIĘ
Komunikacja interpersonalna w pracy z uczniem i rodzicem - praktyczne przykładyDostępny natychmiastSabina Müller 79 złDla nauczycieli, wychowawców, specjalistów oraz dyrektorów szkół.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w statucie szkoły i przedszkola. Część II: Prawa i obowiązki uczniówDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, oraz nauczycieli.ZAPISZ SIĘ
Jak poskromić złośnika w przedszkolu? Reagowanie i trening zachowańDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli wychowania przedszkolnego, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz specjalistów pracujących z dziećmi z SPEZAPISZ SIĘ
Doręczenia elektroniczne w jednostkach oświaty od 2025 r.Dostępny natychmiastMichał Łyszczarz 79 złDla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.ZAPISZ SIĘ
Prawa i obowiązki nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w oświacieDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.ZAPISZ SIĘ
Techniki szybkiego uczenia, czyli jak planować, zapamiętywać i systematycznie pracowaćDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli szkół oraz przedszkoli, dyrektorów placówek oświatowych, konsultantów i doradców metodycznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczychZAPISZ SIĘ
Laboratorium w przedszkoluDostępny natychmiastHonorata Sklepik 119 złNauczyciele wychowania przedszkolnego osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnymZAPISZ SIĘ
Techniki relaksacyjne dla mieszkańców DPS-ówDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla pracowników działów terapeutycznych lub innych biorących udział w zajęciach terapeutycznych w DPS-ach, a także dla osób, które chcą wzbogacić swój warsztat o nowe metody pracy.ZAPISZ SIĘ
Projekty badawcze w przedszkolu – etapy i przykładyDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDyrektorzy i nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych, osoby zawodowo związane z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz rodziców.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w statucie szkoły. Część I: Ocenianie wewnątrzszkolne – aspekty prawne i praktyczneDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół i nauczycieliZAPISZ SIĘ
Standardy ochrony małoletnich – nowe obowiązki dyrektorówDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek.ZAPISZ SIĘ
Skuteczna komunikacja nauczyciel – rodzicDostępny natychmiastSabina Müller 79 złNauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy szkół i przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Sztuczna inteligencja w edukacji - przykłady i narzędziaDostępny natychmiastMikołaj Pecheniuk 79 złDla nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogówZAPISZ SIĘ
Wykorzystanie Minecraft Education Edition w edukacjiDostępny natychmiastMikołaj Pecheniuk 79 złDla nauczycieli i pedagogówZAPISZ SIĘ
Logorytmika - praktyczne przykłady zajęćDostępny natychmiastMałgorzata Godorowska 79 złDla nauczycieli przedszkola i nauczycieli nauczania początkowegoZAPISZ SIĘ
Psychoterapeutyczne metody pracy z mieszkańcem DPS z depresjąDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna nauczycieli - webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.ZAPISZ SIĘ
Podstawy dialogu motywującego w terapiiDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Awans zawodowy nauczycieli po zmianach - zasady, wskazówki i zastosowanieDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela - zasady, wskazówki i zastosowanieDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczyciele.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w przepisach ustawy Karta Nauczyciela - webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania mentora w awansie zawodowym - webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którym została powierzona funkcja mentora.ZAPISZ SIĘ
Problemy z mieszkańcem DPS-u nadużywającym alkoholu – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla dyrektorów, terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem przebodźcowanymDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, pedagogów, psychologów, a także terapeutów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Polityka antymobbingowa w DPS i ŚDSDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla dyrektorów, terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych DPS/ŚDS.ZAPISZ SIĘ
Polityka antymobbingowa w placówce oświatowejDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Superwizja jako narzędzie rozwoju pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznejDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Superwizja jako narzędzie rozwoju pracownika DPSDostępny natychmiastRyszard Spychalski 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Bullying relacyjny – jako szczególna forma przemocy rówieśniczej w szkole.Dostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Trening umiejętności społecznych w relacji rodzic - dzieckoDostępny natychmiastMałgorzata Budzyńska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna w oświacie w praktyce – webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna W DPS-ie w praktyce – webinar prawnyDostępny natychmiastAnna Król 99 złDla dyrektorów i pracowników domów pomocy społecznej.ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni PPP.ZAPISZ SIĘ
Trening umiejętności społecznych w relacjach z rówieśnikami – webinarDostępny natychmiastMałgorzata Budzyńska 79 złDla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów szkół, przedszkoli i poradni PPP.ZAPISZ SIĘ
Procedury w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnychZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze – webinarDostępny natychmiastMarta Mielcarek-Przybył 79 złDla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów przedszkoli oraz terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Arkusz organizacji szkoły i przedszkola – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów przedszkoli, szkół oraz terapeutów poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Zmysłoterapia – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz pedagogów i terapeutów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Bajkoterapia – webinarDostępny natychmiastAgata Konarkowska 79 złDla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz pedagogów i terapeutów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Metody wyciszające dzieci, uczniów i nauczycieli – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkół, przedszkoli oraz pedagogów i terapeutów.ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody pracy z mieszkańcem DPS-u – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkółZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w szkole – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznychZAPISZ SIĘ
Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w DPS-ie – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Odprawy dla nauczycieli w ujęciu prawnym – praktyczne wskazówki – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Cztery pory roku. Edukacja plastyczna w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Muzykoterapia w edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkółZAPISZ SIĘ
Klocki jako pomoc dydaktyczna – rodzaje, pomysły, metody pracy – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla nauczycieli przedszkolnychZAPISZ SIĘ
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoliZAPISZ SIĘ
Trening zastępowania agresywnych zachowań – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów.ZAPISZ SIĘ
Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli i pedagogów szkolnychZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli przedszkolnychZAPISZ SIĘ
Statuty przedszkoli – nowe wymagania – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoliZAPISZ SIĘ
Statuty szkół – nowe wymagania – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół.ZAPISZ SIĘ
Praca z mieszkańcem sprawiającym trudności w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Tańce, łamańce, muzyka, ruch, zabawa – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 79 złDla nauczycieli edukacji przedszkolnej.ZAPISZ SIĘ
Edukacja włączająca w praktyce – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów, nauczycieli, szkół, przedszkoli i placówek oświaty.ZAPISZ SIĘ
Przymus bezpośredni w domu pomocy społecznej w świetle ostatnich zmian – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Reforma awansu zawodowego – przepisy przejściowe – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Zrozumieć, by pomagać – praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Prawa autorskie w edukacji – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Postępowanie z depozytami w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 129 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów i nauczycieli szkółZAPISZ SIĘ
Metody komunikacji alternatywnej w DPS i ŚDS – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS-u – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoliZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół.ZAPISZ SIĘ
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.ZAPISZ SIĘ
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Kierunki terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinarDostępny natychmiastAgata Konarkowska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów i pracowników DPS-ów.ZAPISZ SIĘ
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.ZAPISZ SIĘ
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.ZAPISZ SIĘ
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinarDostępny natychmiastMonika Wisła 79 złDla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach.ZAPISZ SIĘ
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach.ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach.ZAPISZ SIĘ
Kodowanie dla najmłodszych – webinarDostępny natychmiastSylwia Milczarek 79 złDla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-IIIZAPISZ SIĘ
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców.ZAPISZ SIĘ
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli przedszkoli i klas I-III.ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla nauczycieli i pedagogów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli przedszkoli i klas I-III.ZAPISZ SIĘ
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodzicówZAPISZ SIĘ
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty.ZAPISZ SIĘ
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych.ZAPISZ SIĘ
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.ZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinarDostępny natychmiastAnna Rymaszewska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.ZAPISZ SIĘ
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.ZAPISZ SIĘ
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty.ZAPISZ SIĘ
Komunikacja z umierającym, jego rodziną i otoczeniem w DPS - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.ZAPISZ SIĘ
Standaryzacja w DPS - ie - webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.ZAPISZ SIĘ
Stres i wypalenie pracowników DPS - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, terapeutów i pracowników Domów Pomocy Społecznej.ZAPISZ SIĘ
Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w DPS - webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla kierownictwa i pracowników Domów Pomocy SpołecznejZAPISZ SIĘ
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole?Dostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole.ZAPISZ SIĘ
Rola i zadania pracownika socjalnego w DPS - webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 79 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.ZAPISZ SIĘ
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 99 złDla dyrektorów szkół.ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 modułyDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 249 zł
316 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół.KUP DOSTĘP
Nowe sposoby ćwiczeń pamięci dla osób z demencją i Alzheimerem - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, terapeutów i pracowników DPS.ZAPISZ SIĘ
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinarDostępny natychmiastSabina Műller 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinarDostępny natychmiastSylwia Milczarek 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecieDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkolnych.ZAPISZ SIĘ
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.ZAPISZ SIĘ
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.ZAPISZ SIĘ
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - dokumentacja - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 79 złDla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.ZAPISZ SIĘ