search

Harmonogram webinariów

TematTerminProwadzącyCenaOdbiorcy 
Klocki jako pomoc dydaktyczna – rodzaje, pomysły, metody pracy – webinar2022-12-08
godz. 16.00–17.30
Jolanta Molenda 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkolnych KUP DOSTĘP
Prawo rodzinne w praktyce szkoły i przedszkola – webinar prawny2022-12-09
godz. 15.00–16.00
Michał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli KUP DOSTĘP
Trening zastępowania agresywnych zachowań – webinar2022-12-12
godz. 16.00–17.30
Urszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów. KUP DOSTĘP

Webinaria dostępne natychmiast

TematTerminProwadzącyCenaOdbiorcy 
Edukacja zdrowotna w praktyce szkolnej – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnychKUP DOSTĘP
Lex Czarnek 2.0 oraz odpowiedzialność energetyczna dyrektora – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznychKUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkolnychKUP DOSTĘP
Statuty przedszkoli – nowe wymagania – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoliKUP DOSTĘP
Statuty szkół – nowe wymagania – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.KUP DOSTĘP
Praca z mieszkańcem sprawiającym trudności w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.KUP DOSTĘP
Tańce, łamańce, muzyka, ruch, zabawa – webinarDostępny natychmiastMonika Hiszpańska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej.KUP DOSTĘP
Edukacja włączająca w praktyce – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Bańka medialna, komora pogłosowa, fakenews, deepfake – jak krytycznie podejść do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych?– webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w szkołach, pedagogów szkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli, szkół, przedszkoli i placówek oświaty.KUP DOSTĘP
Przymus bezpośredni w domu pomocy społecznej w świetle ostatnich zmian – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.KUP DOSTĘP
Reforma awansu zawodowego – przepisy przejściowe – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Zrozumieć, by pomagać – praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Prawa autorskie w edukacji – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Postępowanie z depozytami w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 64.50 zł
129 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.KUP DOSTĘP
Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/2023 – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Nowe obowiązki dyrektora – środki oddziaływania wychowawczego – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkółKUP DOSTĘP
Metody komunikacji alternatywnej w DPS i ŚDS – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychKUP DOSTĘP
Indywidualny plan wsparcia mieszkańca DPS-u – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 złDla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnychZAPISZ SIĘ
Odpowiedzialność przedszkola za bezpieczeństwo dzieci – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoliKUP DOSTĘP
Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.KUP DOSTĘP
Zmiany w awansie zawodowym i ocenianiu nauczycieli – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego.KUP DOSTĘP
Nauczyciel – leader, mentor, coach – wpływanie na rozwój dziecka – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym psychologów, pedagogów i logopedów – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Adaptacja dzieci i młodzieży z Ukrainy – webinar bezpłatnyDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 0 złDla dyrektorów i nauczycieli publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych.ZAPISZ SIĘ
Uczymy się świata zmysłami! – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Uczniowie z Ukrainy – zasady przyjmowania do placówek, tworzenia oddziałów i otrzymywania dotacji – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek.KUP DOSTĘP
Zaburzenia osobowości i tożsamości u podopiecznych placówek edukacyjnych – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Lisowska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i średnich, pedagogów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Kierunki terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.KUP DOSTĘP
Współpraca z rodzicem roszczeniowym – webinarDostępny natychmiastAgata Konarkowska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych, przedszkolnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Psychologia Pozytywna w szkole – podnoszenie jakości – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.KUP DOSTĘP
Kompetencje kluczowe w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.KUP DOSTĘP
Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów i pracowników DPS-ów.KUP DOSTĘP
Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Prawa i obowiązki mieszkańca DPS – webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.KUP DOSTĘP
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, dyrektorów, konsultantów i doradców metodycznych, jak również pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.KUP DOSTĘP
Dlaczego im się nie chce? Motywacja w szkole – jak mobilizować uczniów do nauki – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.KUP DOSTĘP
Praktyczne narzędzia TIK w wychowaniu przedszkolnym – webinarDostępny natychmiastMonika Wisła 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach.KUP DOSTĘP
Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach.KUP DOSTĘP
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach oraz placówkach.KUP DOSTĘP
Dostępność cyfrowa w placówce – aktualne wymogi i deklaracja dostępności – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Kodowanie dla najmłodszych – webinarDostępny natychmiastSylwia Milczarek 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i klas I-IIIKUP DOSTĘP
Jak skutecznie aktywizować uczniów? - metody pracy i ćwiczenia – webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli szkolnych i pedagogów w placówkach psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
EKOLAKI – działania wspierające edukację ekologiczną w przedszkolu – webinarDostępny natychmiastJolanta Molenda 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, a także osób zawodowo związanych z opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym i rodziców.KUP DOSTĘP
Inteligencje wielorakie – koncepcja i ćwiczenia – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych oraz szkolnych.KUP DOSTĘP
Integracja sensoryczna – metody stymulowania zmysłów i formy aktywizacji – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.KUP DOSTĘP
Uczeń ze SPE - Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych oraz przedszkolnych.KUP DOSTĘP
Sygnaliści – nowe obowiązki dyrektorów i procedury prawne – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów niepublicznych i publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz domów pomocy społecznej.KUP DOSTĘP
Neurodydaktyka w ujęciu praktycznym – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.KUP DOSTĘP
Metoda projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasie I-III – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III.KUP DOSTĘP
Uczeń z SPE - trudności edukacyjne i dostosowanie wymagań w praktyce - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.KUP DOSTĘP
Agresja u dzieci i młodzieży szkolnej – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.KUP DOSTĘP
Jak wspierać najmłodsze dzieci w radzeniu sobie z emocjami? – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III.KUP DOSTĘP
Wspomagająca rola wychowawcza placówek oświaty w kontekście rodziny i Covid-19 – pakiet webinarówDostępny natychmiastUrszula Sierżant 69 zł
138 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców.KUP DOSTĘP
Wspomaganie wychowawczej roli szkoły w kontekście Covid-19 – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz rodziców.KUP DOSTĘP
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez placówkę oświaty – webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli oraz rodzicówKUP DOSTĘP
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – webinarDostępny natychmiastSabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.KUP DOSTĘP
Metody nauki czytania i pisania w przedszkolu oraz w klasach 1-3 - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświaty.KUP DOSTĘP
Dokumentacja pracy nauczyciela szkoły - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.KUP DOSTĘP
Aktywizujące metody w pracy z dzieckiem przedszkolnym - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych.KUP DOSTĘP
Uczeń z SPE - dokumentacja IPET i WOPFU - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.KUP DOSTĘP
Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinarDostępny natychmiastAnna Rymaszewska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i pracowników oświaty.KUP DOSTĘP
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, jak również poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Adaptacja – czyli jak pomóc zaprzyjaźnić się z przedszkolem – webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli publicznych oraz niepublicznych.KUP DOSTĘP
RODO w praktyce oświatowej – webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświaty.KUP DOSTĘP
Komunikacja z umierającym, jego rodziną i otoczeniem w DPS - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.KUP DOSTĘP
Standaryzacja w DPS - ie - webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.KUP DOSTĘP
Podstawy wiedzy o ADHD – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Stres i wypalenie pracowników DPS - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników Domów Pomocy Społecznej.KUP DOSTĘP
Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w DPS - webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla kierownictwa i pracowników Domów Pomocy SpołecznejKUP DOSTĘP
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej przedszkola - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych.KUP DOSTĘP
Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych i pracowników placówek oświatowych.KUP DOSTĘP
Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole?Dostępny natychmiastSabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu i szkole.KUP DOSTĘP
Rola i zadania pracownika socjalnego w DPS - webinarDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych w DPS-ie.KUP DOSTĘP
Narzędzia ewaluacji wewnętrznej szkoły - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.KUP DOSTĘP
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - egzekucja - webinar prawnyDostępny natychmiastMichał Łyszczarz 44.50 zł
89 zł
Dla dyrektorów szkół.KUP DOSTĘP
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastSabina Muller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w przedszkolu.KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Jak budować dziecięcą moc, czyli jak wspierać i motywować dzieci bez oceniania?- IV cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego kary nie działają i co robić zamiast nich? - III cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Dlaczego dzieci źle się zachowują i co nauczyciele mogą z tym zrobić?- II cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.KUP DOSTĘP
Kurs Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli przedszkola i szkoły - 4 modułyDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 137.99 zł
276 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół.KUP DOSTĘP
Nowe sposoby ćwiczeń pamięci dla osób z demencją i Alzheimerem - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, terapeutów i pracowników DPS.KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina - Jak być nauczycielem uprzejmym, ale stanowczo stawiającym granice? - I cz. kursuDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli.KUP DOSTĘP
Skuteczna komunikacja nauczyciel - rodzic - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.KUP DOSTĘP
Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli integracyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Kształtowanie kompetencji matematycznych w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.KUP DOSTĘP
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.KUP DOSTĘP
Kompetencje przyszłości. Jak je rozwijać? - webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców szkolnych.KUP DOSTĘP
Odbuduj zespół klasowy! Metody team buildingowe - webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów nauczycieli, wychowawców i edukatorów wszystkich poziomów kształcenia.KUP DOSTĘP
Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych.KUP DOSTĘP
Prowokacyjne zachowania dzieci i młodzieży – webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.KUP DOSTĘP
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z afazją - webinarDostępny natychmiastSabina Műller 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych.KUP DOSTĘP
Pozytywna dyscyplina w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastJoanna Goc-Matyskiel 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.KUP DOSTĘP
Innowacje pedagogiczne w szkole podstawowej - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżant 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych.KUP DOSTĘP
Metodyka i praktyka pracy zdalnej w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.KUP DOSTĘP
Zaburzenia zachowania i emocji u przedszkolaka - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.KUP DOSTĘP
Metody motywacji i aktywizacji uczniów - webinarDostępny natychmiastSylwia Milczarek 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i edukatorów szkolnych.KUP DOSTĘP
Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej - webinarDostępny natychmiastUrszula Sierżany 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół.KUP DOSTĘP
Alternatywne metody komunikacji mieszkańców DPS w czasie pandemii z rodzinami i środowiskiemDostępny natychmiastJakub Cylc 34.50 zł
69 zł
Dla terapeutów, opiekunów, pracowników socjalnych i administracyjnych.KUP DOSTĘP
Kompetencje cyfrowe w przedszkolu - webinarDostępny natychmiastIwona Sygut 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.KUP DOSTĘP
Cyberzagrożenia - bezpieczna nauka, praca i odpoczynek w internecieDostępny natychmiastKatarzyna Czubińska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkolnych.KUP DOSTĘP
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w szkołach i przedszkolach.KUP DOSTĘP
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.KUP DOSTĘP
Profilaktyka uzależnień behawioralnych - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.KUP DOSTĘP
Jak pracować z dzieckiem autystycznym - warsztat praktyczny - dokumentacja - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu.KUP DOSTĘP
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne - webinarDostępny natychmiastMaciej Danieluk 34.50 zł
69 zł
Dla nauczycieli szkolnych.KUP DOSTĘP
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej - webinarDostępny natychmiastMonika Bekker-Goska 34.50 zł
69 zł
Dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych i przedszkolnych.KUP DOSTĘP