search

Redakcja i eksperci

Redakcja
Agnieszka Domagała-Niemir

Kierownik redakcji
Redaktor naczelna czasopisma „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”
Redaktor prowadząca czasopisma „Przedszkole”

Małgorzata Kowalska
Redaktor prowadząca „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły – Sygnał”
Redaktor prowadząca czasopisma „Przedszkole”
Redaktor prowadząca czasopisma „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”
Beata Anna Święcicka

Redaktor prowadząca „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”
Redaktor prowadząca czasopisma „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”
Redaktor prowadząca „Serwis Kadrowy”

dr Dominika Dymek-Kryger
Redaktor prowadząca czasopisma „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora”
Redaktor prowadząca „Niezbędnika Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”
Marta Wróblewska

Redaktor prowadząca czasopisma „Przedszkole”

Grzegorz Pertek
Redaktor prowadzący „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola”
Redaktor prowadzący „Niezbędnika Dyrektora Przedszkola Niepublicznego”
Redaktor prowadzący „Niezbędnika Nauczyciela Przedszkola”
Redaktor prowadzący czasopismo „Przedszkole”
Nasi eksperci
dr Adam Balicki

Prawnik i historyk, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły. Autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, w tym komentarza do Ustawy o systemie oświaty

Kinga Bartkowiak

Absolwentka etnologii, miłośniczka zdrowego stylu życia, blogerka, copywriterka. Na studiach prowadziła muzealne warsztaty dla dzieci. Praktykuje jogę i medytację, wyznaje zasadę, że życzliwość jest najlepszą postawą w relacjach międzyludzkich.

Aleksandra Batura-Mańka

Psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, filolog polski, trener Sensoplastyki© pierwszego stopnia, absolwentka Psychodynamicznego Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Elżbieta Bukowiecka-Górny

Wieloletni dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany, autorka artykułów z zakresu zarządzania przedszkolem oraz programów edukacyjnych. Pracę zawodową rozpoczęła w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile. Pełni funkcję społecznego kuratora w sądzie rodzinnym, jest także ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli

Grzegorz Całek

Doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych, w którym prowadzi projekty mające na celu aktywizację rodziców w placówkach oświatowych

Małgorzata Celuch

Nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektorka w zespole szkół, egzaminatorka, współorganizatorka międzyszkolnych zawodów matematycznych

Jakub Cylc

Socjolog, pracownik socjalny drugiego stopnia, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bystrej, delegat Krajowej Izby Domów Opieki.

Izabela Czaja-Antoszek

Psycholog dziecięcy. Pracuje z małymi dziećmi, ich rodzicami oraz kadrą pedagogiczną żłobków i przedszkoli. Tworzy i realizuje zajęcia dla dzieci oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Wspiera placówki edukacyjne, realizując autorskie szkolenia dla dyrektorów, właścicieli i kadr pedagogicznych. Prowadzi Pracownię Psychologiczną Razem oraz grupę edukacyjną Ideownia

Maciej Danieluk

Nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych oraz informatyki w szkole podstawowej i technikum. Członek grupy Superbelfrzy RP oraz Microsoft Innovative Educator Expert. Laureat konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019. Prowadzi blog Nowoczesnenauczanie.edu.pl. Autor książki TiK w pigułce

Barbara Dudziak-Czajkowska

Metodyk w poznańskiej szkole językowej PAPUGA, absolwentka filologii angielskiej UAM, lektor z ponad 10-letnim doświadczeniem, pasjonatka języka angielskiego. Na co dzień opiekuje się kadrą Papugi, szkoli lektorów i nauczycieli języków obcych, opracowuje programy nauczania i scenariusze zajęć językowych, tworzy gry i materiały dydaktyczne

Mirosława Dulinska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako opiekunka osób starszych w Niemczech

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

Katarzyna Dworaczyk

Mediatorka, autorka i trenerka komunikacji. Zafascynowana Porozumieniem bez Przemocy, mediacjami, również wewnętrznymi, pracuje indywidualnie Systemem Wewnętrznej Rodziny. Z elementów poznanych metod i podejść terapeutycznych stworzyła model towarzyszenia w rozwiązywaniu konfliktów

Marek Figiel

Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów

Marta Florkiewicz-Borkowska

Nauczycielka, arteterapeutka, trenerka edukacyjna, ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą i CEO. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Fanka nauki metodą projektu, design thinking, odwróconej klasy, uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii. Nauczycielka Roku 2017. Microsoft Innovation Educator Expert 2018-2019

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301

Wioletta Gieracka

Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Elżbieta Gofron

Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny z akredytacją Positive Discipline Association, absolwentka Nauk o Rodzinie, pedagog resocjalizacyjny, pracuje na co dzień w organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i rodzin

dr Iwona Grodź

Literaturoznawca, filmoznawca, historyk sztuki, muzykolog. Autorka książek: Synergia sztuki i nauki w twórczości Zbigniewa RybczyńskiegoZaszyfrowane w obrazie. O filmach Wojciecha Jerzego HasaJerzy SkolimowskiRękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa. Interesuje się kulturoznawstwem, filozofią i psychologią, a także ideą „korespondencji” sztuk

Zofia Grudzińska

Psycholog, nauczycielka języka angielskiego w szkole, współzałożycielka i koordynatorka ruchu społecznego Obywatele dla Edukacji, w swojej pracy stosuje podejście „autonomii ucznia”. Zofia Grudzińska, autorka i ekspertka, od lat współpracująca z Oficyną MM, została laureatką IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego, konkursu organizowanego przez Fundację EFC. Wyróżnienie przyznano jej za tekst „Rówieśnicza interwencja kryzysowa”, który ukazał się na łamach „Niezbędnika Nauczyciela Szkoły – Sygnał” oraz w e-wydaniu „Szkoły. Miesięcznika Dyrektora”.

dr Grzegorz Grygiel

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, były dyrektor domu pomocy społecznej

Aleksandra Jagła

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie. Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

Katarzyna Janiszewska

Absolwentka anglistyki o specjalności kultura i literatura amerykańska i brytyjska na Uniwersytecie Śląskim. Nauczycielka języka angielskiego z wykształcenia i wielkiej pasji. Autorka publikacji, artykułów i scenariuszy dla nauczycieli przedszkola podchodząca w sposób innowacyjny do nauczania małych dzieci

Paweł Jankowski

Absolwent psychologii (UAM w Poznaniu), kontynuował edukację na studiach podyplomowych (z seksuologii oraz psychologii transportu). Pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, fundacji wspierającej osoby wykluczone oraz jako psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej

dr Joanna Jarmużek

Psycholog, trenerka, doktor nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jej praca naukowa i badawcza koncentruje się na grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowaniu zasobów osobowych i społecznych, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom przewlekłego stresu życiowego

Agnieszka Jastrzębska

Magister fizyki i psychologii, posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia lekcji zgodnie z modelem 4MAT. Autor innowacji pedagogicznej nowego modelu lekcji 4ALL. Współpracując z uczelniami, prowadzi badania związane z efektywnym nauczaniem.

dr Marek Kaczmarzyk

Wykładowca, biolog, neurodydaktyk i memetyk. Popularyzator nauki, autor podręczników, programów szkolnych i publikacji z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Proponuje spojrzenie na edukację przez pryzmat znaczenia podłoża biologicznego. Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (WBiOŚ, UŚ)

Daniel Kapała

Pracownik Departamentu Promocji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wcześniej związany z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie

prof. Błażej Kmieciak

Profesor w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr hab. nauk prawnych, socjolog prawa, pedagog specjalny i bioetyk, były Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Elżbieta Kolczyńska

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa szkolnego i zawodowego oraz kursów kwalifikacyjnych. Nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Agnieszka Koluch-Horbowicz

Trenerka Familylab, założycielka Wybieram Relację, prowadzi warsztaty, szkolenia i konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami w Poznaniu

Piotr Kopka

Nauczyciel języka polskiego, egzaminator, krytyk literacki i muzyczny. Publikuje w magazynie „Lizard” i na blogu www.literaturasautee.pl

Joanna Kostrzewa

Polonistka i anglistka w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie, trenerka i mentorka kursów internetowych. W codziennej pracy stosuje ocenianie kształtujące, TIK, metodę projektu i dramę, by przekazywać wiedzę w ciekawy sposób i motywować uczniów do samodzielnych poszukiwań

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Joanna Krzemińska

Nauczycielka języka polskiego i terapeutka z zakresu terapii pedagogicznej w Szkołach MIKRON w Łodzi. Pomysłodawczyni i koordynatorka konkursów „Lektury w kadrze” oraz „Baśnie, naturalnie!” Inicjatorka projektu „Stworzeni z wyobraźni”. Członkini grupy „Superbelfrzy”. Autorka bloga „Zakręcony belfer” wyznająca zasadę: dzień bez szalonego pomysłu, dniem straconym

dr hab. Paweł Kuczma

Doktor nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki, autor blisko 60 artykułów naukowych i 4 książek

Dorota Kujawa-Weinke

Nauczycielka z wieloletnim stażem. Pracuje w bibliotece szkolnej, uczy języka polskiego, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i zajęcia filozoficzne dla uczniów szkoły podstawowej. Na swoich lekcjach stosuje ocenianie kształtujące, jest okejką (mentorem) w trzeciej edycji OK zeszyt. Bierze udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Uczenie to jej pasja

Małgorzata Kuśmierczyk

Główny specjalista ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce; zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe; autorka książki Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej oraz innych publikacji z zakresu oświaty; trener szkoleń z zakresu oświaty; posiada certyfikat doradcy zawodowego; pełniła obowiązki dyrektora szkół.

dr Patryk Kuzior

Specjalista w zakresie prawa oświatowego. Urzędnik państwowy zatrudniony na wyższym stanowisku w Służbie Cywilnej, od kilku lat zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Autor wielu opracowań z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Stanisław Leszega

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, nauczyciel zawodów opiekuńczych z zakresu organizacji pomocy społecznej i ochrony zdrowia, trener szkoleń otoczenia pomocy społecznej i integracji społecznej oraz samorządowiec

Rafał Lewandowski

Zespół Prawny Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

dr Anna Lorens

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, doświadczony pracownik pomocy społecznej w administracji rządowej, samorządowej i w sektorze pozarządowym

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych i funkcjonowania samorządu terytorialnego, uznany prelegent i szkoleniowiec, wykładowca toruńskiej i bydgoskiej Wyższej Szkoły Bankowej, główny specjalista w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, przez lata tworzył trzon Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Marcin Majchrzak

Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

dr Marta Majorczyk

Pedagog, doradca rodzinny, trener, wykładowca akademicki, adiunkt w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współautorka innowacyjnego kierunku Edukacja Prorozwojowa, kierownik studiów podyplomowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej w CDV, pracownik niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Poznaniu

Aleksandra Marchwian

Metodyk w Szkole Językowej PAPUGA, doświadczony lektor języka angielskiego i trener nauczycieli. Sprawuje opiekę metodyczną nad kadrą lektorską, szkoli i wspiera. Tworzy materiały dydaktyczne, opracowuje programy kursów i obozów językowych. Autorka bloga metodycznego dla nauczycieli i lektorów www.olamarchwian.pl oraz podcastu „Metodyka Języka

Ilona Michałowska-Olechnowicz

Terapeuta zajęciowy m.in. w domu pomocy społecznej, certyfikowany terapeuta metody Snoezelen I stopnia, pedagog, prowadzi autorskie zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Alicja Mironiuk

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, animator, oligofrenopedagog i wykładowca. Łącząc różne doświadczenia zawodowe, poszukuje twórczych metod w pracy z dziećmi i dorosłymi w odniesieniu do alternatywnych koncepcji pedagogicznych, idei zrównoważonego rozwoju oraz kultury popularnej

Jolanta Molenda

Nauczyciel wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i lektor języka angielskiego. Lider Metody Ruchu Rozwijającego V. Sherborne. Terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Terapeuta Ręki. Wicedyrektor Gumisiowego Przedszkola w Siemianowicach Śląskich

Aneta Mościcka

Prawnik z odbytą aplikacją sądową, dziennikarka z dwudziestoletnim stażem. Autorka wielu artykułów z zakresu prawa pracy, BHP, prawa cywilnego, gospodarczego, podatków, zamówień publicznych, nieruchomości

Jagna Niepokólczycka-Gac

Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społecznego sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, wykładowca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie.

Ewa Norkowska

Konsultant ds. prawa oświatowego, kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji. Ekspert MEN-u ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wieloletni dyrektor, aktualnie kierownik ds. kształcenia zawodowego w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Joanna Obuchowska

Pedagog zdolności i kreatywności, terapeuta pedagogiczny i podróżniczka łącząca pasję z pracą zawodową. Studiowała i odbywała staże nauczycielskie w Danii, Holandii oraz Finlandii. Autorka projektu „Wymiana nauczycielska – rozmowy międzynarodowe”. O edukacji i podróżach pisze na blogu – www.educationaleden.pl

Grzegorz Olesiak

Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

dr Maciej Pabisek

Absolwent Szkoły Trenerów STER, nauczyciel, trener ORKE, współpracownik Krakowskiego Ośrodka Terapii KOT, autor artykułów popularyzujących nowoczesne metody nauczania, współautor cyklu podręczników szkolnych do języka polskiego dla szkół średnich Nowe lustra świata

dr Natalia Piątek

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

Anita Plumińska-Mieloch

Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu, członkini grupy Superbelfrzy RP, współautorka podręczników do historii, autorka zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych, innowacji pedagogicznych, mentor w kursach internetowych, honorowy profesor oświaty

Tomasz Ptak

Magister prawa, trener, audytor, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych. Posiada sześcioletnie doświadczenie jako trener, ma w swoim dorobku kilkaset godzin szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych

Marzena Pytlarz

Prawniczka, właścicielka Kancelarii PPC Legal, zajmuje się problemami szeroko rozumianego prawa medycznego. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej

Magdalena Rosłonowska

Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w DPS-ie we Włocławku, posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie, absolwentka pracy socjalnej i opiekuńczej, a także rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Joanna Rymarowicz

Adwokat i psycholog, specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, wykonuje zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie, reprezentuje interesy klientów w sprawach sądowych na terenie całego kraju

Elżbieta Rzepecka-Roszak

Dyrektor zespołu szkół, nauczycielka języka polskiego w gimnazjum, ekspert ds. awansu zawodowego oraz edukator ośrodka doskonalenia nauczycieli, laureatka Ogólnopolskiego Programu „Twórczy nauczyciel – Twórcza Edukacja”

Marlena Salamon-Żymełka

Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa, autorka innowacji pedagogicznych z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Marta Skrzypczak-Wojtanek

Terapeuta pedagogiczny, polonista, terapeuta ręki, przewodnicząca oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Wałczu. Pracuje w szkole podstawowej i przedszkolu, prowadzi prywatny gabinet terapii pedagogicznej „Trzy linie”

Monika Sobkowiak

Nauczycielka wrocławskiego przedszkola, logopeda, nastawiona na ciągłe poszukiwanie kreatywnych rozwiązań edukacyjnych i rozwijanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym i nie tylko, prowadząca bloga https://panimonia.pl inspirującego do innowacyjnego działania innych nauczycieli

Ryszard Spychalski

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu, psychoterapeuta, wykładowca, nauczyciel metody Otwartego Dialogu

Danuta Sterna

Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca Się, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, tworzy i prowadzi kursy internetowe i jest ekspertem merytorycznym w programie SUS. Propaguje w Polsce ocenianie kształtujące i wprowadziła do edukacji polskiej metodę OK zeszyt, która cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli

Agnieszka Straszewska

Absolwentka filologii angielskiej i filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Od lat związana z Warszawą, gdzie uczy języka angielskiego w szkole podstawowej i językowej. Od 2011 r. aktywnie zajmuje się współpracą międzynarodową

Joanna Swadźba

Prawnik, specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Małgorzata Swędrowska

Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trener PSPiA KLANZA, twórca koncepcji czytania wrażeniowego, animator warsztatów literackich i spotkań z dziećmi

Anna Sztulpa

Nauczycielka języka polskiego z 10-letnim stażem. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu

Wojciech Szulc

„Dyrektor z pasją”, nauczyciel dyplomowany, historyk, anglista, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Dyrektor gimnazjum, obecnie szkoły podstawowej

Paulina Szymańska

Absolwentka japonistyki, tłumaczka, autorka publikacji naukowych o tematyce politologicznej. Pasjonatka podróży i pilotka wycieczek

Małgorzata Szymczak

Nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Wierzy, że najlepszy nauczyciel to człowiek szczęśliwy. Dlatego tak samo jak pracy, chętnie poświęca czas również na swoje największe pasje: sport, poezję i podróże. Jej największym marzeniem jest zostawienie świata choć odrobinę lepszym – poprzez zapewnienie najmłodszym poczucia bezpieczeństwa

Ewelina Śliwa

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny – oligofrenopedagog i terapeuta, prowadzi blog poświęcony wychowaniu przedszkolnemu kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com

dr Tomasz Tokarz

Wykładowca, coach, trener, mediator. Koordynator merytoryczny w NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji. Nauczyciel historii oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach alternatywnych. Autor bloga: innowacyjnaedukacja.blogspot.com. Fan nowych technologii. Członek Rady Programowej Sieci Kompetencji Cyfrowych KOMET@. Prowadzi szkolenia dotyczące wykorzystania urządzeń mobilnych w realizacji podstawy programowej

Arkadiusz Tomczuk

Dyrektor samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Lubinie, wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli wpisany na listę prowadzoną przez MEN

Magdalena Tomczyk

Logopeda, pedagog. Od 18 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności w mowie i komunikacji. Prowadzi stronę logopediapraktyczna.pl. Autor i wydawca Fiszek logopedycznych. Pomaga logopedom w rozwoju zawodowym poprzez kursy online na platformie zorganizowanylogopeda.pl

Anna Uhlik

Pedagog, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, magister zarządzania – rozwój potencjału społecznego, nauczyciel w szkole podstawowej, nauczyciel przedszkolny, terapeuta pedagogiczny, trener grupy edukacyjnej

Wojciech Wasielewski

Pracownik kuratorium oświaty, współpracownik ośrodka doskonalenia nauczycieli, prowadzi m.in. zajęcia z prawa oświatowego, ewaluacji oraz zarządzania oświatą. Prelegent wielu szkoleń dotyczących nadzoru pedagogicznego

Magdalena Widłak-Langer

Psycholog, trener umiejętności społecznych, praktyk terapii dr. Edwarda Bacha. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, patrząc na ludzi holistycznie. Prowadzi gabinet psychologiczno-trenerski, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

dr Dorota Wiśniewska

Dyplomowany dietetyk. Absolwentka Wydziału Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Akademii Morskiej w Gdyni

dr Nina Woderska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej. Animatorka działań wolontaryjnych i prosenioralnych. W 2019 roku otworzyła Pracownię Integracji Pokoleń. Ambasadorka EPALE

Ewa Wojciechowska

Nauczycielka dyplomowana, wychowawca, doradca zawodowy, trener online Akademii Webinaru. Ciągle poszukuje nowych inspiracji, bierze udział w licznych kursach z zakresu neuroedukacji, logodydaktyki, pedagogiki pozytywnej, grywalizacji, edukacji globalnej, oceniania kształtującego i rozwoju osobistego

dr Marlena Woźniak

Dyrektor szkoły, pedagog, doradca zawodowy, wieloletni wykładowca akademicki, trener prowadzący szkolenia dla pracowników placówek oświatowych oraz w projektach doradczych dla uczniów i dla osób bezrobotnych

Emilia Żuber

Nauczycielka języka niemieckiego, wiedzy o kulturze oraz języka polskiego dla cudzoziemców w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. Lider Filmoteki szkolnej, trener. Wykorzystuje myślenie wizualne w pracy zawodowej i tworzy notatki graficzne, wielkoformatowe zapisy wydarzeń na żywo, scenariusze lekcji i autorskie projekty edukacyjne

dr hab., prof. UAM Joanna Smól

Autorka jest wykładowcą na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznania (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej). Od lat specjalizuje się w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu dziennikarstwa i public relations. Zajmuje się również w kwestiami związanymi z komunikacją marketingową.  Prowadzi szkolenia z zakresu kreowania wizerunku dla pracowników szkół, instytucji i biznesu.

Alina Niezgoda

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie, nauczyciel języka angielskiego, egzaminator OKE, Executive Master of Business Administration, absolwentka Apsley Business School (Londyn), a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami unijnymi i coachingu menedżerskiego.

Piotr Ostafi
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktyk i ekspert w zakresie procedury cywilnej i karnej. Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. Ekspert prawny przy Wielkopolskim Związku Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu. Członek Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu. Aktualizując swoją wiedzę, został współautorem książki pt. RODO w praktyce. Jego talenty oratorskie i wiedzę prawniczą wykorzystali z kolei producenci serialu dokumentalno-fabularnego Sąd Rodzinny emitowanego w TVN, w którym występował jako adwokat.
Marta Olkowicz

Prawnik, autorka licznych publikacji związanych z tematyką prawa pracy, prelegentka wielu kongresów poświęconych kwestiom prawa pracy. Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, zawodowo związana z jedną ze znanych warszawskich kancelarii prawnych, chętnie udziela wsparcia pro bono, gdyż wierzy, że wykonuje zawód z misją.

Pokaż / ukryj pozostałych ekspertów Więcej

Niezbędniki i czasopisma na jednej Platformie MM

Serwisy online i czasopisma dla szkół
Serwisy online i czasopisma dla szkół

Niezbędnik Dyrektora Szkoły
Niezbędnik Nauczyciela Szkoły
Nowoczesny Sekretariat
czasopisma: „Sygnał”, „Szkoła”

Serwisy online i czasopisma dla przedszkoli
Serwisy online i czasopisma dla przedszkoli

Niezbędnik Dyrektora Przedszkola
Niezbędnik Nauczyciela Przedszkola
Niezbędnik Dyrektora Przedszkola Niepublicznego
czasopismo: „Przedszkole”

Szkolenia
Szkolenia

Oficyna MM organizuje szereg szkoleń dla dyrektorów i pracowników szkół, przedszkoli oraz DPS-ów. W tym celu współpracujemy z najlepszymi prelegentami na terenie całego kraju.