search

Ocena pracy nauczyciela – zasady, wskazówki i zastosowanie

80.48 zł netto , 23% VAT
99,00 

Każdy nauczyciel podlega ocenie pracy na zasadach określonych ustawą Karta Nauczyciela z zastosowaniem kryteriów oceny określonych w aktach wykonawczych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zarówno regulacje prawne, jak i zastosowanie ich w praktyce. Prowadzący odniesie się również do zmian w ocenianiu wynikających z ustawy o z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zasady dokonywania oceny pracy będą omówione wraz z przykładami rozwiązań, które mogą zostać przyjęte w danej szkole, przedszkolu, placówce przez dyrektora. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, jak sporządzić dokumentację związaną z oceną pracy.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty