search

Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych

64.22 zł netto , 23% VAT
79,00 

Szkolenie składa się z trzech modułów, a każdy z nich jest poświęcony na wyjaśnienie zjawiska oraz mechanizmów uzależnienia od określonej substancji psychoaktywnej, tj. tytoniu, alkoholu czy narkotyków.

Celem realizowanego szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych osób biorących w nim udział, w tym wyposażenie uczestników w wiedzę na temat czynników ryzyka oraz czynników chroniących przed zażywaniem środków psychoaktywnych, rodzajów narkotyków i ich oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy oraz funkcje poznawcze, rozpoznawania zażywania narkotyków, organizowania właściwej pomocy dzieciom w warunkach pracy na terenie placówki oświatowo-wychowawczej, a także odpowiednich działań profilaktycznych skierowanych na zapobieganie inicjowania używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku szkolnym.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty