search

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – webinar

64.22 zł netto , 23% VAT
79,00 

Podczas szkolenia omówiony zostanie profil ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przywołane zostaną aktualne przepisy prawne regulujące organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego, które umożliwiają objęcie ucznia adekwatnymi formami pomocy i wsparcia. Analizie poddane będą różne sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych, w kontekście obserwowanych ograniczeń i trudności ucznia w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych. Wreszcie przedstawione będą przykładowe materiały edukacyjne, które spełniają wymagania dostępności i z których można skorzystać podczas zajęć lekcyjnych.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty