search

Obowiązki opiekuna prawnego względem mieszkańca ubezwłasnowolnionego – webinar

64.22 zł netto , 23% VAT
79,00 

Cena Produktu
Opcje dodatkowe
Suma całkowita

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego, która wpływa na zdolność do czynności prawnych danej osoby. Kodeks cywilny wyróżnia: ubezwłasnowolnienie całkowite oraz częściowe.

Podczas szkolenia zostaną omówione niektóre zapisów ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.). oraz Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13. 12. 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169)

W praktyce ubezwłasnowolnienie jest wyrazem: troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią same się o siebie zatroszczyć, pomóc sobie i zaopiekować sobą. Jest również ochroną przed podjęciem decyzji skutkujących niekorzystnymi konsekwencjami.

 

Webinar dostępny natychmiast!

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty