Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

388,50 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

Informacji o pakietach prenumeraty znajdziesz poniżej w zakładce "PROMOCJE".

More details

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Pismo polecane przez:

   

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:3 (11) maj-czerwiec 2018
Parametry techniczne:czasopismo, dwumiesięcznik, format: B5, czarno-biały

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

Ilona Michałowska-Olechnowicz

Terapeuta zajęciowy m.in. w domu pomocy społecznej, certyfikowany terapeuta metody Snoezelen I stopnia, pedagog, prowadzi autorskie zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

"DOM POMOCY SPOŁECZNEJ. MAGAZYN DYREKTORA"

PRENUMERATA - ZAWARTOŚĆ PAKIETU

STANDARD 12

PREMIUM 12

VIP 12

6 wydań "Domu Pomocy Społecznej. Magazynu Dyrektora"

TAK

TAK

TAK

Mailowe porady prawnika i specjalisty MOPR

TAK

TAK

TAK

Liczba archiwalnych wydań magazynu w formie papierowej*

3

5

9

Dostęp do platformy online "RODO w domu pomocy społecznej. Krok po kroku" o wartości 195

TAK

TAK

Liczba pytań do specjalisty ds RODO

1/msc

3/msc

Telefoniczny serwis porad prawnika

TAK

TAK

Rabat na szkolenie zamknięte

10%

20%

Rabat na dowolny webinar (szkolenie online)

10%

25%

CENA BRUTTO

388,50 zł

425,40 zł

462,30 zł

* numery archiwalne, wybrane losowo, do wyczerpania zapasów

W listopadowo-grudniowym wydaniu „Domu Pomocy Społecznej. Magazynie Dyrektora”

Temat numeru! Ocena ryzyka zawodowego

W ramach działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dyrektor DPS-u powinien oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną przez pracowników pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Z artykułu czytelnik dowie się, kiedy i jak odpowiednio przygotować ocenę ryzyka zawodowego w DPS-ie (krok po kroku), na jakie zagrożenia występujące w DPS-ie zwrócić uwagę, jakie informacje należy umieścić w dokumentacji. Do artykułu dodajemy wywiad z Małgorzatą Zamkowską, starszym inspektorem pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Opowiada m.in. o najczęstszych, stwierdzanych w trakcie kontroli nieprawidłowościach dotyczących oceny ryzyka zawodowego w DPS-ach, a także karach, jakie grożą dyrektorom za źle przygotowaną ocenę lub jej brak.

Rola ZTO w realizacji kontroli zarządczej

Cele i zadania kontroli zarządczej w DPS-ie pokrywają się celami i zadaniami DPS-u określonymi w przepisach prawa. Po analizie przepisów i wyselekcjonowaniu zadań domu można wywnioskować, że zespół terapeutyczno-opiekuńczy jest znakomitym narzędziem do sprawowania kontroli zarządczej nad usługami placówki i pracą z mieszkańcem. Czytelnik dowie się jak realizować kontrolę zarządczą w trakcie pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Autor dokładnie omawia cele kontroli zarządczej w DPS-ie, a także standardy odpowiadające poszczególnym elementom kontroli zarządczej. Dodatkowo czytelnik będzie mógł skorzystać z przykładowego katalogu ryzyk, który znajdzie w panelu klienta.

Prawa i obowiązki pracownika socjalnego

Uprawnienia pracowników socjalnych pracujących w DPS-ie można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć uprawnienia mające na celu umożliwienie lub ułatwienie im wykonywanie obowiązków. Drugą grupę stanowią przywileje dotyczące prestiżu zawodowego. Czytelnik uzyska informacje na temat uprawnień pracowników socjalnych, a także ich obowiązków, co pozwoli mu na odpowiednie egzekwowanie wykonania powierzonych im zadań, a także przestrzeganie ich praw.

Postępowanie z mieszkańcem nadużywającym alkoholu

Mieszkańcy nadużywający alkoholu w swoim zachowaniu bywają często agresywni nie tylko wobec pozostałych mieszkańców, ale również wobec pracowników, skutecznie dezorganizując pracę placówki. Wyjaśniamy, czy przepisy prawa dają możliwość skutecznego rozwiązania tego problemu. Czytelnik dowie się, jakie sposoby postępowania można rozważyć jeżeli mieszkaniec nadużywający alkoholu nie wykazuje chęci współpracy, w tym – w przypadku uprzedniego przyjęcia do DPS-u niebędącego domem dla osób uzależnionych od alkoholu – nie wyraża chęci do przeniesienia do tego typu domu. Wskazówki prawnika ułatwią mu podjęcie decyzji w sprawie mieszkańca. Dodatkowo czytelnik będzie mógł skorzystać ze wzoru wniosku o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u, który znajdzie w panelu klienta.

Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców

Obowiązujące od maja br. RODO wymusiło konieczność wprowadzenia wielu zmian. Czytelnik dowie się, czy przetwarzanie danych osobowych mieszkańców w placówce, którą zarządza odbywa się w sposób zgodny z RODO. Autor krok po kroku wyjaśnia, co i jak leży zrobić – badanie zgodności stanu faktycznego z RODO, ocena skutków przetwarzania, analiza ryzyka wobec zasobów, dokumentacja zgodności z RODO, szkolenie personelu, okresowa weryfikacja i doskonalenie. Czytelnik dowie się również, jakie najczęściej błędy w zakresie przetwarzania danych mieszkańców popełniają pracownicy DPS-ów. Dodatkowo będzie mógł skorzystać ze wzoru arkusza oceny skutków przetwarzania, który znajdzie w panelu klienta.

Ponadto w bieżącym numerze:

 • Ochrona danych osobowych pracowników. Część II

 • Kontrola NIK w ŚDS-ie

 • Inspirujące praktyki. Inwestycja w nowoczesność i dobro mieszkańców – wywiad z dyrektorem DPS-u w Poznaniu Markiem Grzegorzewskim

 • Pracownik socjalny – zawód wysokiego ryzyka – Reportaż

 • Treningi pamięci dla osób somatycznie chorych

 • Profilaktyka gerontologiczna a idealne starzenie się

 • Wspieranie mieszkańca rolą ZTO

 • Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi?

Wzory dokumentów:

 • Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u

 • Klauzula informacyjna dla pracownika dotycząca ochrony danych osobowych

 • Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

 • Rejestr czynności przetwarzania danych

 • Pismo zawierające zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego

 • Arkusz oceny skutków przetwarzania

 • Przykładowy katalog ryzyk

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych fragmentów artykułów, które pochodzą z czasopisma „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora".

 Ocena ryzyka zawodowego

 Postępowanie z mieszkańcem nadużywającym alkoholu

 Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u

Powiązane

Testuj za darmo
Newsletter