Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Wyprzedaż! Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

399,00 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

Informacji o pakietach prenumeraty znajdziesz poniżej w zakładce "PROMOCJE".

More details

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Pismo polecane przez:

   

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:3 (11) maj-czerwiec 2018
Parametry techniczne:czasopismo, dwumiesięcznik, format: B5, czarno-biały

Redakcja

Agnieszka Korcz

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 32

e-mail. akorcz@oficynamm.pl

Marta Wróblewska 

Asystentka Redakcji 

e-mail: mwroblewska@oficynamm.pl 

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

Ilona Michałowska-Olechnowicz

Terapeuta zajęciowy m.in. w domu pomocy społecznej, certyfikowany terapeuta metody Snoezelen I stopnia, pedagog, prowadzi autorskie zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

"DOM POMOCY SPOŁECZNEJ. MAGAZYN DYREKTORA"

PRENUMERATA - ZAWARTOŚĆ PAKIETU

STANDARD 12

PREMIUM 12

VIP 12

6 wydań "Domu Pomocy Społecznej. Magazynu Dyrektora"

TAK

TAK

TAK

Mailowe porady prawnika i specjalisty MOPR

TAK

TAK

TAK

Liczba archiwalnych wydań magazynu w formie papierowej*

3

5

9

Dostęp do platformy online "RODO w domu pomocy społecznej. Krok po kroku" o wartości 195

TAK

TAK

Liczba pytań do specjalisty ds RODO

1/msc

3/msc

Telefoniczny serwis porad prawnika

TAK

TAK

Rabat na szkolenie zamknięte

10%

20%

Rabat na dowolny webinar (szkolenie online)

10%

25%

CENA BRUTTO

388,50 zł

425,40 zł

462,30 zł

* numery archiwalne, wybrane losowo, do wyczerpania zapasów

W wydaniu styczeń-luty "Domu Pomocy Społecznej"

Standardy kontroli zarządczej cz. I

W obowiązujących regulacjach prawnych wskazano konieczność przeprowadzania działań w ramach kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych, nie precyzując jednak uniwersalnych rozwiązań dla wszystkich podmiotów. Artykuł dostarcza informacji na temat tego, jak w praktyce stosować standardy kontroli zarządczej, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki placówki tak, by stały się podstawą efektywnego zarządzania.

Kontrola PIP w ŚDS-ie

Działalność środowiskowego domu samopomocy podlega kontrolom, m.in. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki artykułowi można zapoznać się z uprawnieniami inspektorów i zasadami prowadzenia przez nich postępowań kontrolnych, co pomoże przygotować się do kontroli.

Pielęgniarka w DPS-ie

Pielęgniarki i pielęgniarze to ważni członkowie ZTO, a warunki ich zatrudnienia w DPS-ie są prawnie ściśle uregulowane. Autorka artykułu omawia, czym różni się sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ie od pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym: jakie przepisy określają warunki zatrudniania pielęgniarek w jednostce samorządowej, co należy do zadań pielęgniarek w DPS-ie oraz w jaki sposób dyrektorzy mogą wpływać na sytuację tej grupy pracowników.

Wprowadzenie do alternatywnej i wspomagającej komunikacji

Dla każdego człowieka możliwość porozumiewania się jest podstawowym warunkiem zaspokajania potrzeb, unikania frustracji, podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Jednocześnie w DPS-ach wiele osób boryka się z trudnościami komunikacyjnymi, mogącymi mieć różne przyczyny. Autorka artykułu przedstawia, jakie są możliwości zorganizowania zastępczej lub wspomagającej komunikacji (tzw. AAC).

Mindfulness w pomocy społecznej

Osoby zaangażowane w pracę socjalną są zagrożone ryzykiem wypalenia zawodowego. W celu jego ograniczenia warto szukać indywidualnie dobranych sposobów pozwalających kształtować pozytywne nawyki i wzmacniać odporność psychiczną. Lektura artykułu daje wgląd w założenia i zalety praktykowania uważności, a jego autorka przedstawia m.in., w jaki sposób, popularne ostatnio, mindfulness można wykorzystać w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu wśród pracowników placówek pomocowych.

Ponadto:

 • Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych
 • Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Innowacje społeczne w DPS-ie. Ogród sensoryczny
 • Pasje dyrektorów DPS-ów. Czy menedżerowie potrafią odpoczywać? – reportaż
 • Zachowania agresywne mieszkańców

 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną

Wzory:

 • Odwołanie od decyzji inspektora pracy
 • Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli
 • Wniosek o wykorzystanie wypracowanych nadgodzin

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych fragmentów artykułów, które pochodzą z czasopisma „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora".

 Ocena ryzyka zawodowego

 Postępowanie z mieszkańcem nadużywającym alkoholu

 Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u

Powiązane

Testuj za darmo
Newsletter