Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

388,50 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

More details

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:marzec-kwiecień 2018
Parametry techniczne:czasopismo, dwumiesięcznik, format: B5, czarno-biały

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

W pakiecie (8 wydań w formie papierowej) znajdziecie aktualne tematy takie jak:

◦   Błędne skierowanie do DPS

◦   Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

◦   Współpraca DPS z pielęgniarkami

◦   Wizytacja krajowego mechanizmu prewencji

◦   Finansowanie placówek niepublicznych

◦   Współpraca z sądem

◦   Metody aktywizowania mieszkańców

◦   Podawanie leków mieszkańcom – prawo a rzeczywistość

◦   Alkohol w DPS gdzie szukać pomocy

◦   Agresywny mieszkaniec

◦   Mieszkaniec chory psychicznie

 • NOWOŚĆ! E-mailowe porady specjalisty MOPR
 • „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.
 • telefoniczne i e-mailowe porady prawnika oraz e-mailowe porady Specjalisty MOPR!
 • dostęp do „Forum Dyrektora Domu Pomocy Społecznej” link: www.forumdps.pl

PREZENTY NOWOROCZNE OD REDAKCJI (dostępne w panelu klienta)
• Scenariusz zajęć podróż na bezludną wyspę
• Scenariusz zajęć czytanie książki
• Scenariusz zajęć żywioł wody
• E-book Terapia osób z niepełnosprawnością z udziałem psów
• Artykuł Grzegorz Grygiel Problem alkoholowy w DPS-ach

W marcowo-kwietniowym wydaniu „Domu Pomocy Społecznej. Magazynie Dyrektora"

Temat numeru! Przyjmowanie spadku i darowizny przez DPS

Mieszkańcy domu pomocy społecznej, którzy nie chcą lub nie mogą pozostawić swojego majątku rodzinie, chcą przekazać go placówce, w której przebywają.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, kiedy placówka może przyjąć spadek lub darowiznę, a także o jakich warunkach formalnych powinien pamiętać dyrektor. Autor opisuje przekazanie majątku na podstawie umowy darowizny i testamentu.

 

Walidacja gerontologiczna. Metoda efektywnej komunikacji

Walidacja gerontologiczna według Naomi Feil jest odpowiedzią na deficyty związane ze starzeniem się organizmu oraz zmianami patologicznymi, stanowi także metodę postępowania z osobami znajdującymi się w stanie permanentnej dezorientacji.

Korzyści dla czytelnika: autorka szczegółowo opisuje metodę wskazując m.in. na korzyści jej stosowania, zarówno dla mieszkańca, jak i opiekuna.

 

Obowiązek przebywania w DPS-ie. Zmiany w prawie

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wprowadziła zmiany m.in. w regulacjach dotyczących wniosków o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u oraz o zniesienie obowiązku przebywania w DPS-ie. Zmiany dotyczą osób, które wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie są zdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Korzyści dla czytelnika: otrzymają Państwo niezbędne informacje na temat zmian w Ustawie. Dowiedzą się Państwo m.in. kiedy dyrektor może wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie obowiązku przebywania danego mieszkańca w placówce, którą zarządza, a także kiedy może wnioskować o zmianę orzeczenia o przyjęciu danego mieszkańca do DPS-u. Do artykułu dodaliśmy wzór wniosku o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u i wzór wniosku o zniesienie obowiązku przebywania w DPS-ie.

 

Zachowania samobójcze mieszkańców

Niewiele jest badań na temat samobójstw dokonywanych przez mieszkańców DPS-ów, ale w mediach czasami pojawiają się informacje na temat samobójstw w tych placówkach. Dyrektorzy powinni zapobiegać czynom samobójczym mieszkańców. Ważnym elementem sukcesu w zapobieganiu samobójstwom jest popularyzacja informacji na ten temat oraz wyczulenie personelu na wszelkie czynniki ryzyka.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia, jakie są czynniki ryzyka targnięcia się na własne życie, jak reagować na sygnały zagrożenia samobójstwem, a także jak zapobiegać czynom samobójczym mieszkańców.

 

Kontrola sędziego w DPS-ie. Zmiany w prawie

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wprowadzone zmiany dotyczą również kontroli sędziego w DPS-ach.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo m.in. czy uprawnienie sędziego do kontroli na podstawie Ustawy dotyczy wszystkich typów domów, jakie kontrole wykonuje sędzia, jak przebiega kontrola. Autor wyjaśnia również, jakie zmiany wprowadziła nowelizacja w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dowiedzą się Państwoczy sędzia może kontrolować każdy DPS, niezależnie od typu, w którym przebywa osoba poddana leczeniu odwykowemu.

 

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Z początkiem roku weszło w życie wiele zmian, które mają służyć uszczelnianiu systemu podatkowego.

Korzyści dla czytelnika: otrzymają Państwo wszystkie istotne informacje na temat zmian w podatkach. Autorka w formie tabeli przedstawia, co się zmieniło lub co ma się zmienić, a także jaka jest istota zmienianych przepisów.

 

Inspirujące praktyki. Terapeutyczny zwierzyniec

Kolejny wywiad z cyklu „Inspirujące praktyki” został przeprowadzony z Jarosławem Basakiem – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na terenie DPS-u znajduje się m.in. park, zbiorniki wodne, sad owocowy, łąki i minizwierzyniec, który spełnia nie tylko funkcje terapeutyczne, ale jest także atrakcją dla mieszkańców całego powiatu, którzy codziennie go odwiedzają.

Korzyści dla czytelnika: cykl wywiadów ma inspirować Państwa – dyrektorów do działania, do poznania nowych rozwiązań, ciekawych praktyk. Dyrektor Jarosław Basak opowiada m.in. o tym jak powstał zwierzyniec, jakie korzyści przynosi mieszkańcom, a także jak zmniejszyć społeczny lęk przed osobami chorymi psychicznie, jakie mogą być zalety zorganizowania w placówce dnia otwartego.

 

Przyjmowanie i wydawanie depozytu mieszkańca

Dom pomocy społecznej w ramach działalności wspomagającej zapewnia mieszkańcom możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych oraz dokumentów osobistych.

Korzyści dla czytelnika: autor wyjaśnia jak odpowiednio przyjmować i wydawać depozyt, a także jak zabezpieczać przedmioty i dokumenty złożone przez mieszkańców do depozytu. Do artykułu dodaliśmy wzór oświadczenia o złożeniu dokumentu na przechowywanie, wzór pokwitowania przyjęcia depozytu oraz wzór rejestru depozytów.

 

Przestrzeganie przepisów BHP w DPS-ie. Część I

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest szczególnie istotne w domach pomocy społecznej, przede wszystkim ze względu na zagrożenia, jakie wiążą się z wykonywaną w nich pracą. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pracowników oraz podopiecznych DPS-u, a także fakt, że to dyrektor domu ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przestrzegania zasad BHP, powinien on zadbać o prawidłową realizację ww. obowiązku. Tym bardziej, że stan realizacji zadań z zakresu przestrzegania zasad BHP podlega kontroli.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jakie podstawowe obowiązki związane z realizacją zadań w zakresie BHP spoczywają na dyrektorze placówki.

 

Bezpieczna dokumentacja socjalna

W DPS-ie konieczne jest tworzenie i systematyczne prowadzenie dokumentacji opisującej funkcjonowanie placówki. Częścią tej dokumentacji jest dokumentacja socjalna związana z pobytem mieszkańca w DPS-ie.

Korzyści dla czytelnika: autor wyjaśnia jak prawidłowo prowadzić, zabezpieczać i udostępniać dokumentację socjalną, a także jakie ewidencje składają się na dokumentację socjalną. Do artykułu dodaliśmy wzór regulaminu udostępniania akt osobowych mieszkańca i wydawania kopii akt osobowych mieszkańca, a także wzór rejestru odwiedzin mieszkańca w szpitalu.

 

Arteterapia w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Część II

Jedną z metod terapeutycznych stosowanych w procesie rewalidacji zaburzeń zachowania jest arteterapia – terapia przez sztukę. W placówkach pomocy społecznej można wykorzystywać techniki arteterapii, takie jak muzykoterapia, twórczość plastyczna, teatroterapia, choreoterapia oraz biblioterapia.

Korzyści dla czytelnika: autorka opisuje teatroterapię, choreoterapię i terapię za pomocą literatury wskazując korzyści stosowania poszczególnych technik w placówce.

 

Prawo mieszkańców do autonomii

W domach pomocy społecznej czasami obserwuje się brak autonomii mieszkańców, spowodowany ograniczaniem ich praw, ignorowaniem ich zdania i odczuć oraz decydowaniem za nich – głównie w kwestii ubioru, planu dnia czy realizacji zajęć. Tymczasem prawo mieszkańca do autonomii jest jego nienaruszalnym dobrem, które pracownik placówki ma obowiązek szanować.

Korzyści dla czytelnika: otrzymają Państwo informacje na temat autonomii, które pozwolą zadbać o prawidłowe, profesjonalne podejście personelu DPS-u do mieszkańców, kładąc szczególny nacisk na prawo podopiecznych do samostanowienia.

 

Wizerunek dyrektora a wizerunek placówki

To, jak dyrektor jednostki takiej jak DPS czy Środowiskowy Dom Samopomoc kreuje swój wizerunek może mieć duże znaczenie dla sposobu, w jaki postrzegana jest placówka. Może zwiększać jej popularność i prestiż, a także zaufanie społeczne wobec niej. Odpowiedni wizerunek dyrektora może być ważnym narzędziem zarządzania oraz oddziaływań opiekuńczych (w odniesieniu do podopiecznych).

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia jak ważny jest wizerunek dyrektora, podpowiada jak zadbać o wizerunek jednocześnie pozostając sobą. Dowiedzą się Państwo jak krok po kroku świadomie kreować swój wizerunek.

 

Prawnik radzi – odpowiedzi na pytania czytelników

Publikujemy odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych. Każdy z czytelników ma możliwość zadania pytania prawnikowi wysyłając go na adres e-mailowy.

 

Wzory dokumentów:

 • Wzór oświadczenia o złożeniu dokumentu na przechowywanie
 • Wzór pokwitowania przyjęcia depozytu
 • Wzór rejestru depozytów
 • Wzór regulaminu udostępniania akt osobowych mieszkańca i wydawania kopii akt osobowych mieszkańca
 • Wzór rejestru odwiedzin mieszkańca w szpitalu
 • Wzór wniosku o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS-u 
 • Wzór wniosku o zniesienie obowiązku przebywania w DPS-ie

 

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych fragmentów artykułów, które pochodzą z czasopisma „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora".

 Artykuł – Walidacja gerontologiczna. Metoda efektywnej komunikacji

 Artykuł – Przyjmowanie spadku i darowizny przez DPS

 Artykuł – Bezpieczna dokumentacja socjalna

 Wzór – Oświadczenie o złożeniu dokumentu na przechowanie

JUŻ DOSTĘPNE!

PIERWSZE FORUM INTERNETOWE TYLKO DLA DYREKTORÓW

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ ODSŁONIE!

 • Platforma komunikacji między Dyrektorami DPS-ów z całej Polski
 • Miejsce wymiany opinii, poglądów i doświadczeń z codziennej pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!

www.forumdps.pl

Powiązane

NEWSLETTER