Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

388,50 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

More details

Koszt dostawy: 31,98 zł z VAT

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:styczeń-luty 2018
Parametry techniczne:czasopismo, dwumiesięcznik, format: B5, czarno-biały

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

W pakiecie (8 wydań w formie papierowej) znajdziecie aktualne tematy takie jak:

◦   Błędne skierowanie do DPS

◦   Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

◦   Współpraca DPS z pielęgniarkami

◦   Wizytacja krajowego mechanizmu prewencji

◦   Finansowanie placówek niepublicznych

◦   Współpraca z sądem

◦   Metody aktywizowania mieszkańców

◦   Podawanie leków mieszkańcom – prawo a rzeczywistość

◦   Alkohol w DPS gdzie szukać pomocy

◦   Agresywny mieszkaniec

◦   Mieszkaniec chory psychicznie

 • NOWOŚĆ! E-mailowe porady specjalisty MOPR
 • „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.
 • elegancki kalendarz na biurko z wyrywanym kalendarium na rok 2018
 • telefoniczne i e-mailowe porady prawnika oraz e-mailowe porady Specjalisty MOPR!
 • dostęp do „Forum Dyrektora Domu Pomocy Społecznej” link: www.forumdps.pl
 • bon w wysokości 10% na szkolenie ważny do końca 2017!!!!

PREZENTY NOWOROCZNE OD REDAKCJI (dostępne w panelu klienta)
• Scenariusz zajęć podróż na bezludną wyspę
• Scenariusz zajęć czytanie książki
• Scenariusz zajęć żywioł wody
• E-book Terapia osób z niepełnosprawnością z udziałem psów
• Artykuł Grzegorz Grygiel Problem alkoholowy w DPS-ach

W styczniowo-lutowym wydaniu „Domu Pomocy Społecznej. Magazynie Dyrektora"

Temat numeru! Nowa dokumentacja ochrony danych osobowych

Po 25 maja 2018 r. administratorzy danych muszą spełniać wszystkie wymagania przewidziane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jakie dokumenty należy opracować. Autor porusza również temat analizy zagrożenia i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych oraz oceny skutków przetwarzania danych. Do artykułu został dodany wzór zgłoszenia naruszenia danych osobowych.

Depozyt po zmarłym mieszkańcu

Sposób postępowania z nieodebranymi depozytami, które pozostały po zmarłych mieszkańcach domu pomocy społecznej, budzi pewne wątpliwości – pomimo uregulowania tej kwestii w przepisach prawnych.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jak powinna przebiegać likwidacja depozytu zgodnie z przepisami prawa; jak postępować z depozytem, gdy zmarły mieszkaniec nie miał rodziny, a także gdy miał rodzinę. Autor wyjaśnia również, kiedy DPS może ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych podczas likwidacji depozytu. Mogą Państwo skorzystać również ze wzoru wniosku o  wystąpienie przez gminę do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu.

Zatrzymać młodość umysłu – metody wspomagania pamięci

Ubytki pamięci związane ze starzeniem się organizmu bywają uciążliwe dla osoby starszej i jej otoczenia. Regularne uczestnictwo mieszkańców w treningach i ćwiczenie pamięci mogą znacząco wpłynąć na zdolność zapamiętywania nawet u osób będących w okresie późnej starości.

Korzyści dla czytelnika: autorka podpowiada, jakie metody wspomagania pamięci warto stosować w placówce, opisuje poszczególne metody i podaje przykłady ćwiczeń usprawniających pamięć i inne funkcje poznawcze

Rola psychologa w DPS-ie

Psycholog w domu pomocy społecznej może być pomocny zarówno mieszkańcom, jak i personelowi. Odpowiednio wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, może dawać wsparcie nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w codziennych problemach.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jaką rolę w DPS-ie może pełnić psycholog, jakie korzyści niesie za sobą zatrudnienie specjalisty. Autorka opisuje warunki pracy psychologa w DPS-ie, szczegółowo wyjaśnia podstawowe zadania psychologa: praca z mieszkańcem, współpraca z personelem, kontakty z rodziną mieszkańca, współpraca z instytucjami.

Zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

24 listopada 2017 r. została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza również zmiany dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, jakie zmiany wprowadza Ustawa w zakresie umieszczenia osoby w DPS-ie, zasad stosowania przymusu bezpośredniego oraz kontroli sędziego. Autor wyjaśnia również, jakie zmiany nowelizacja wprowadza w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prewspółczynnik i współczynnik w podatku VAT. Prawidłowe rozliczenie przez DPS

DPS prowadzący działalność podlegającą opodatkowaniu VAT-em, opodatkowaną VAT-em, ale zwolnioną oraz pozostającą poza sferą VAT-u, musi ustalać prewspółczynnik oraz współczynnik VAT-u.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia istotę prewspółczynnika oraz współczynnika VAT-u, metody ustalania prewspółczynnika VAT-u dla państwowych DPS-ów, metody ustalania prewspółczynnika VAT-u dla niepublicznych DPS-ów, wspomina również o współczynniku VAT-u, a także korekcie rocznej.

Inspirujące praktyki. Nowoczesne technologie

Kolejny wywiad z cyklu „Inspirujące praktyki” został przeprowadzony z Małgorzatą Słomian – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Syrena” w Warszawie skierowanym do osób starszych i niepełnosprawnych. W DPS-ie testowane są systemy umożliwiające zarządzanie placówką, takie jak opaski monitorujące parametry życiowe, system kontroli upadku, długopisy biometryczne, system e-dokumentacja i  e-opieka. Próby ich zastosowania mają pomóc w  pracach nad wzmocnieniem systemu usług opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Warszawie.

Korzyści dla czytelnika: cykl wywiadów ma inspirować Państwa – dyrektorów do działania, do poznania nowych rozwiązań, ciekawych praktyk. Dyrektor Małgorzata Słomian opowiada o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w  DPS-ie „Syrena”, które wspomagają opiekę nad mieszkańcami, pomagają w szybszej diagnostyce, usprawniają i lepiej organizują pracę całego personelu. Wspomina również o grocie solnej i ogrodzie sensorycznym, z których mogą korzystać mieszkańcy.

Współczesne trendy w architekturze przyjaznej osobom z demencją

Często nowo wyremontowane budynki instytucji opiekuńczych, w które zainwestowano, zostały zaprojektowane z minimalnym uwzględnieniem rozwiązań dla seniorów. Architektura przyjazna osobom z demencją jest praktycznie nieobecna, tymczasem jedną z najczęstszych przyczyn pobytu osoby starszej w DPS-ie jest właśnie demencja.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo, że opieka senioralna ma spore możliwości wprowadzania współczesnych trendów architektonicznych ułatwiających życie mieszkańcom. Autor opisuje jedno z podejść w architekturze terapeutycznej (EBD –Evidence Based Design). Współczesna architektura przedstawiona na przykładzie podejścia EDB stara się zachować równowagę pomiędzy potrzebami psychiatrii, gerontologii, neuropsychologii, potrzebami mieszkańców i ich zachowaniem a ich godnością, prawem do prywatności, intymności oraz godnej opieki medycznej.

Komunikacja z mieszkańcem z zaburzeniami procesów poznawczych w przebiegu otępienia

Praca z mieszkańcem otępiałym wymaga szczególnego podejścia. Ograniczenia poznawcze takie jak zaburzenia pamięci czy deficyt uwagi utrudniają komunikację.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo jak skutecznie budować dialog z mieszkańcem w przebiegu otępienia. Autor wyjaśnia m.in. jak powinno przybiegać przygotowanie do kontaktu z mieszkańcem, jak ważna jest komunikacja niewerbalna i werbalna, o czym należy pamiętać, aby utrzymać dobrą relację z mieszkańcem.

Mieszkańcy z autyzmem. Część III

Czasami mieszkańcami domu pomocy społecznej są dzieci z autyzmem, który utrudnia im naukę, nawiązywanie relacji społecznych, komunikację czy zabawę. Wymagają one odpowiedniej opieki i wsparcia.

Korzyści dla czytelnika: autorka podpowiada jak zaspokoić potrzeby dzieci z autyzmem. Na podstawie dwóch programów (Early Start Denver – model dla małych dzieci oraz Floortime) proponuje koncepcje pracy z dziećmi z autyzmem w placówkach pomocy społecznej.

Arteterapia w procesie rewalidacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Część I

Jedną z metod terapeutycznych stosowanych w procesie rewalidacji zaburzeń zachowania jest arteterapia – terapia przez sztukę. W placówkach pomocy społecznej można wykorzystywać takie techniki arteterapii jak muzykoterapia, twórczość plastyczna, teatroterapia, choreoterapia oraz biblioterapia.

Korzyści dla czytelnika: autorka wyjaśnia, na czym polega arteterapia, jakie korzyści przynosi mieszkańcom. W części I autorka opisuje muzykoterapię i terapię za pomocą sztuki.

Aktualizacja indywidualnego planu wsparcia

Aby indywidualny plan wsparcia (IPW) spełniał swoją funkcję, powinien być dobrze opracowany, z zachowaniem wszystkich wymaganych reguł, a także na bieżąco uzupełniany o nowe treści.

Korzyści dla czytelnika: dowiedzą się Państwo m.in. kiedy najlepiej aktualizować IPW, a także kiedy należy przyspieszyć aktualizację. Do artykułu dodajemy wzór karty intensywnej pielęgnacji i  wzmożonej opieki nad mieszkańcem oraz wzór arkusza – realizacja IPW – informacje niezbędne do jego aktualizacji.

Prawnik radzi – odpowiedzi na pytania czytelników

Publikujemy odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych. Każdy z czytelników ma możliwość zadania pytania prawnikowi wysyłając go na adres e-mailowy.

Wzory dokumentów:

 • Zgłoszenie naruszenia danych osobowych

 • Wniosek o wystąpienie przez gminę do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu DPS-u

 • Przykłady ćwiczeń usprawniających pamięć i inne funkcje poznawcze

 • Karta intensywnej pielęgnacji i wzmożonej opieki nad mieszkańcem

 • Realizacja IPW – informacje niezbędne do jego aktualizacji

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

JUŻ DOSTĘPNE!

PIERWSZE FORUM INTERNETOWE TYLKO DLA DYREKTORÓW

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ ODSŁONIE!

 • Platforma komunikacji między Dyrektorami DPS-ów z całej Polski
 • Miejsce wymiany opinii, poglądów i doświadczeń z codziennej pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!

www.forumdps.pl

Powiązane

NEWSLETTER