Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Czasopisma

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora Powiększ

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

388,50 zł z VAT

Nowy

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów DPS-ów. Na łamach dwumiesięcznika poruszana jest tematyka z zakresu zarządzania placówką czy przepisów prawnych. Publikacja zawiera również porady specjalistów z zakresu indywidualnych programów pracy z mieszkańcami oraz przykłady dobrych praktyk. Celem czasopisma jest praktyczna pomoc dyrektorom DPS-ów w prowadzeniu placówek i rozwiązywaniu codziennych problemów. Piszą dla nas prawnicy, psycholodzy, psychoterapeuci oraz wieloletni praktycy pracujący w domach pomocy społecznej.

More details

winieta DPS.jpg

 

„Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” to:

 • Profesjonalne wsparcie doświadczonych ekspertów i specjalistów. Czasopismo tworzą prawnicy specjalizujący się w tematyce pomocy społecznej, doświadczeni dyrektorzy DPS-ów, specjaliści z zakresu terapii i pracy z mieszkańcem, psycholodzy i psychoterapeuci na co dzień współpracujący z domami pomocy społecznej.
 • Sprawdzone i nowatorskie rozwiązania zaczerpnięte z praktyki domów pomocy społecznej, z zakresu finansów, zarządzania, nowych form terapii, metod pracy z mieszkańcami, aktywizacji seniorów, zarządzania personelem, które sprawdziły się w innych placówkach.
 • Rzeczowe i przystępne wyjaśnienie najnowszych i planowanych zmian w prawie, interpretacji przepisów budzących wątpliwości, ze wskazaniem najkorzystniejszych rozwiązań dla placówki oraz wynikających z nich obowiązków dyrektora.
 • Aktualne źródło wiedzy o planowanych zmianach w prawie oraz projektach nowelizacji ustaw i rozporządzeń istotnych w pracy dyrektora.
 • Konkretne przykłady i wskazówki dla pracowników w zakresie m.in. pracy z agresywnym i trudnym mieszkańcem, organizacją zajęć dla mieszkańców, rozwiązywaniem konfliktów, tworzeniem indywidualnych planów wsparcia, współpracy z rodziną mieszkańca.

Dokumentacja dyrektora domu pomocy społecznej

W każdym numerze zamieszczamy gotowe wzory dokumentów, narzędzi, procedur, ankiet oraz testów psychologicznych przygotowanych z należytą starannością, stanowiące niezastąpioną pomoc w codziennej pracy dyrektora. Te oraz inne dodatkowe dokumenty dostępne są również (w panelu klienta) w wersji elektronicznej gotowej do edycji i wydruku.

Bezpieczeństwo prawne

Publikacja dla dyrektora domu pomocy społecznej omawia najważniejsze obszary działalności domu pomocy społecznej, za które dyrektor jest odpowiedzialny – od procedur prawnych, przez nadzór nad działalnością placówki, świadczeniem usług po nadzór nad pracownikami. Artykuły, porady prawnika i innych specjalistów oraz wzory dokumentów  podparte są obowiązującymi przepisami prawa wraz z komentarzami oraz wyrokami sądów.

 

Pismo polecane przez:

   

Szczegółowe informacje:

Liczba stron:76
Numer:3 (11) maj-czerwiec 2018
Parametry techniczne:czasopismo, dwumiesięcznik, format: B5, czarno-biały

Redakcja

Anna Rusin

Redaktor prowadząca

tel. 61 653 64 30 wew. 81

e-mail. arusin@oficynamm.pl

Współpracownicy

 

Michał Łyszczarz

Prawnik, autor publikacji z zakresu prawa samorządu terytorialnego i finansów publicznych, pracuje w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Jadwiga Kosidło

Pedagog

Absolwentka  studiów  magisterskich  w  Instytucie  Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów   podyplomowych m.in.   z   zarządzania   zasobami ludzkimi  i  organizacji  pomocy społecznej. Autorka wielu publikacji naukowych. Obecnie zarządza domem pomocy społecznej; jest doktorantką pedagogiki

 

Marcin Majchrzak

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii, autor licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego

 

Joanna Swadźba

Prawnik

Specjalista prawa oświatowego i prawa socjalnego, autorka wielu tematycznych artykułów, pracownik Wydziały Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystyna Berdyńska


Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski. Specjalista organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą

Marek Figiel


Pedagog, długoletni dyrektor domu pomocy społecznej. Autor strony pomagajmy-skutecznie.pl, a także wielu publikacji metodycznych z zakresu pracy DPS-ów.

Grzegorz Olesiak


Psycholog i kulturoznawca. Pracuje w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Afektywnych i Nerwic w Gliwicach. Prowadzi zajęcia w SWPS m.in. z psychologii późnej dorosłości oraz prewencji zaburzeń i promocji zdrowia psychicznego

Wioletta Gieracka


Coach, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia z umiejętności miękkich, zarządzania i tematyki oświatowej

Karolina Król-Komarnicka

Prawnik, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Magdalena Goetz

Psycholożka i psychoterapeutka zajmująca się terapią młodzieży i dorosłych. Angażuje się w projekty związane z troską o psychiczny dobrostan osób pracujących w zawodach usług społecznych

W pakiecie (8 wydań w formie papierowej) znajdziecie aktualne tematy takie jak:

◦   Błędne skierowanie do DPS

◦   Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych

◦   Współpraca DPS z pielęgniarkami

◦   Wizytacja krajowego mechanizmu prewencji

◦   Finansowanie placówek niepublicznych

◦   Współpraca z sądem

◦   Metody aktywizowania mieszkańców

◦   Podawanie leków mieszkańcom – prawo a rzeczywistość

◦   Alkohol w DPS gdzie szukać pomocy

◦   Agresywny mieszkaniec

◦   Mieszkaniec chory psychicznie

 • NOWOŚĆ! E-mailowe porady specjalisty MOPR
 • „Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.
 • telefoniczne i e-mailowe porady prawnika oraz e-mailowe porady Specjalisty MOPR!
 • dostęp do „Forum Dyrektora Domu Pomocy Społecznej” link: www.forumdps.pl

PREZENTY NOWOROCZNE OD REDAKCJI (dostępne w panelu klienta)
• Scenariusz zajęć podróż na bezludną wyspę
• Scenariusz zajęć czytanie książki
• Scenariusz zajęć żywioł wody
• E-book Terapia osób z niepełnosprawnością z udziałem psów
• Artykuł Grzegorz Grygiel Problem alkoholowy w DPS-ach

Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora

W majowo-czerwcowym wydaniu „Domu Pomocy Społecznej. Magazynie Dyrektora"

Temat numeru! Zmiany w ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO. Przepisy te wprowadzają duże zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Artykuł prezentuje najważniejsze z nich, istotne dla funkcjonowania DPS-ów.

Przemoc wobec osób starszych

Pracownicy placówek pomocy społecznej pełnią istotną rolę w wykrywaniu problemu przemocy wobec osób starszych – podopiecznych. Charakter nadużyć może być nieoczywisty i trudny do zauważenia. Czytelnik dowie się m.in.: jak rozpoznać, że podopieczny jest ofiarą przemocy, czym charakteryzuje się sprawca przemocy – na co warto zwrócić uwagę, jak odpowiednio zareagować na przemoc wobec podopiecznego.

 

Organizacja wydarzeń w DPS-ie

Mieszkańcy poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności rozwijają swoje zainteresowania oraz zaspakajają potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, dlatego w DPS-ach przez cały rok odbywają się imprezy i okolicznościowe wydarzenia. Warto wiedzieć jak odpowiednio przygotować wydarzenie. Czytelnik uzyska informacje na temat kalendarza wydarzeń – jaką pełni funkcję, jak odpowiednio go przygotować. Autorka opisuje również korzyści z dobrze zorganizowanych wydarzeń.

Wizerunek mieszkańców i pracowników. Ochrona i rozpowszechnianie

DPS-y organizują szereg wydarzeń, w których uczestniczą ich pracownicy i mieszkańcy. Wydarzenia te są rejestrowane, a materiały, które przedstawiają wizerunek uczestników (zdjęcia, filmy), publikowane na stronach internetowych DPS-ów czy portalach społecznościowych. Dyrektor uzyska podstawowe informacje na temat wizerunku i jego ochrony, dowie się również, kiedy można rozpowszechniać wizerunek mieszkańców i pracowników. Do artykułu został dołączony wzór zgody mieszkańca na rozpowszechnianie wizerunku, a także wzór zgody pracownika na rozpowszechnianie wizerunku (dostępny tylko w panelu klienta).

Prawa i obowiązki opiekunów prawnych i kuratorów

Dla podopiecznych ubezwłasnowolnionych częściowo ustanawiany jest kurator, tymczasem opiekę nad podopiecznymi ubezwłasnowolnionymi całkowicie sprawuje opiekun prawny. Dyrektor uzyska informacje na temat opiekuna prawnego i kuratora, dowie się, jakie zadania do nich należą, a także w jaki sposób może ich kontrolować. Do artykułu został dołączony wzór wniosku do sądu.

ZFŚS i zmiany w opodatkowaniu świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych umożliwia dofinansowanie przez pracodawcę różnych form działalności socjalnej. Czytelnik dowie się m.in.: jakie zmiany wprowadzono w opodatkowaniu świadczeń, jakie wyróżnia się rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS, kto i kiedy może korzystać
z ZFŚS. Do artykułu zostały dołączone wzory: Regulaminu ZFŚS, Wniosek o przyznanie pożyczki zwrotnej z ZFŚS, Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS, Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z ZFŚS, Oświadczenia o uzyskiwanych dochodach.
Wszystkie wzory dostępne są tylko w panelu klienta. 

Inspirujące praktyki. Rozwijanie pasji

Kolejny wywiad z cyklu „Inspirujące praktyki” został przeprowadzony Wojciechem Joczem – dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, przeznaczonym dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a także osób przewlekle psychicznie chorych. Łącznie mieszka w nim ponad 300 podopiecznych. Placówka świadczy również dzienne usługi opiekuńcze dla osób z otępieniem w chorobie alzheimera. Dyrektor Wojciech Jocz opowiada m.in.: o funkcjonowaniu 50-letniej placówki, rozwijaniu pasji mieszkańców, współpracy z placówkami zagranicznymi, oddziale dziennym dla osób z chorobą Alzheimera, stowarzyszeniach współpracujących z placówką.

Sporządzanie planu urlopów

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który niewątpliwie jest narzędziem ułatwiającym planowanie urlopów bez negatywnego wpływu na funkcjonowanie placówki. Dyrektor uzyska informacje na temat m.in.: ustalania planu urlopów, uzgadniania planu urlopów ze związkami zawodowymi, zmiany terminu urlopu ustalonego w planie. Do artykułu zostały dodane wzory: Wniosek o udzielenie urlop, Wniosek o przesunięcie terminu urlopu, Informacja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu, Gotowa do wypełnienia tabela urlopów. Wszystkie wzory dostępne są tylko w panelu klienta. 

Ograniczanie liczby przedmiotów znajdujących się w depozycie

Przedmioty pozostawiane przez mieszkańców DPS-ów w depozytach czasami stanowią problem. Dyrektorzy DPS-ów powinni znać sposoby (zgodne z prawem) ograniczania liczby składanych do depozytu przedmiotów. Czytelnik zapozna się z rozwiązaniami na nadmiar przedmiotów w depozycie. Do artykułu został dołączony wzór Zarządzenia dyrektora w sprawie trybu postępowania z depozytami (dostępny tylko w panelu klienta).

Przestrzeganie przepisów BHP w DPS-ie. Część II

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest szczególnie istotne w domach pomocy społecznej, przede wszystkim ze względu na zagrożenia, jakie wiążą się z wykonywaną w nich pracą. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pracowników oraz podopiecznych DPS-u, a także fakt, że to dyrektor domu ponosi odpowiedzialność za prawidłowość przestrzegania zasad BHP, powinien on zadbać o prawidłową realizację ww. obowiązku. Tym bardziej, że stan realizacji zadań z zakresu przestrzegania zasad BHP podlega kontroli. Czytelnik dowie się, co wykazały kontrole DPS-ów przeprowadzone przez PIP, jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów BHP.

Terapeutyczny wpływ teatru

Sztuki teatralne dają podopiecznym mnóstwo możliwości i sposobów na to, by opowiedzieli o sobie, swoich potrzebach, emocjach, przeżyciach, by sprawdzili się w konkretnej sytuacji lub – po prostu – świetnie się bawili. Autorka opisuje zalety teatroterapii. Czytelnik zapozna się również z ciekawymi pomysłami na zajęcia. Do artykułu został dołączony scenariusz zajęć terapeutycznych (dostępny tylko w panelu klienta).

Podnoszenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych

Wokół osób psychicznie chorych krąży wiele mitów. Rolą dyrektorów jednostek pomocy społecznej jest zwiększanie świadomości i edukacja w zakresie problematyki zaburzeń psychicznych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz budowanie międzyludzkiej solidarności. Autorka opisuje mity na temat chorób psychicznych i dotkniętych nimi osób, z którymi spotykamy się najczęściej, podaje sposoby zwiększania świadomości na temat zaburzeń psychicznych (opisuje konkretny pomysł – „Dzień Świadomości” organizowany przez Fundację Co Dwie Głowy i DPS w Kamińsku).

Gdy tracimy kontrolę nad emocjami…

W pracy na kierowniczych stanowiskach sytuacje trudne są niemal codziennością. Mogą rodzić wiele przykrych emocji, takich jak złość, lęk czy bezsilność. Kiedy dodatkowo dyrektor przeżywa stres, kłopoty w życiu prywatnym czy po prostu jest zmęczony, łatwo może dać się ponieść własnym emocjom. Czytelnik dowie się, jakie są najczęstsze przyczyny przesadnych reakcji emocjonalnych, co zrobić, kiedy zareagujemy ze złością lub w gniewie (podczas rozmowy z pracownikiem czy bliską osobą), kiedy i jak należy przeprosić za swoje zachowanie (emocjonalny wybuch). Autorka podaje wskazówki jak przepraszać szczerze. 

Prawnik radzi – odpowiedzi na pytania czytelników

Publikujemy odpowiedzi prawnika na pytania zadane przez czytelników dotyczące m.in. organizacji pracy placówki i spraw kadrowych. Każdy z czytelników ma możliwość zadania pytania prawnikowi wysyłając go na adres e-mailowy.

Wzory dokumentów:    

 • Zgoda mieszkańca na rozpowszechnianie wizerunku
 • Zgoda pracownika na rozpowszechnianie wizerunku
 • Wniosek do sądu
 • Regulaminu ZFŚS
 • Wniosek o przyznanie pożyczki zwrotnej z ZFŚS
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS
 • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej z ZFŚS
 • Oświadczenia o uzyskiwanych dochodach
 • Wniosek o udzielenie urlopu
 • Wniosek o przesunięcie terminu urlopu  
 • Informacja dyrektora o przesunięciu terminu urlopu
 • Gotowa do wypełnienia tabela urlopów
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie trybu postępowania z depozytami
 • Scenariusz zajęć terapeutycznych

 

Dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” jest na rynku wydawniczym jedynym czasopismem skierowanym do dyrektorów domów pomocy społecznej. W związku z tym, że w wielu kwestiach funkcjonowania placówek brak jest rozwiązań systemowych, tym bardziej cenne są wszystkie artykuły, które systematyzują wiedzę zarządzających DPS-ami. Dyrektorzy często borykają się z różną interpretacją przepisów, które wprowadzają dezorganizację w codziennej pracy. Bardzo cenne jest to, iż autorami artykułów są ludzie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale rozwijający swoją wiedzę i kompetencje. Jest to niewątpliwie atut czasopisma.

Zamieszczone artykuły pod względem merytorycznym stanowią przykład dobrych praktyk, ale również wskazują możliwe rozwiązania. Niewątpliwie bardzo przydatne w codziennej pracy są publikowane w magazynie gotowe wzory dokumentów, które można wykorzystać w trakcie konstruowania umów, regulaminów czy instrukcji.

Istnieje duża szansa, że lektura dwumiesięcznika stanie się przyczyną do wielu poprawnych i wspólnych, wśród kadry zarządzającej DPS-ami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Jadwiga Kosidło

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wałczu

Brakowało takiej publikacji jak „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” dedykowanej bezpośrednio dyrektorom domów pomocy społecznej, starannie wydanej, w podręcznym formacie, który zmieści się nawet w damskiej torebce.

Poruszane zagadnienia są opisywane, wyjaśniane i interpretowane przez wiarygodne osoby: doświadczonych prawników, trenerów i samych dyrektorów, którzy proponują rozwiązania oparte na własnym doświadczeniu zawodowym.

Każdy DPS ma swoją specyfikę, na którą mają wpływ m.in. położenie, wielkość czy możliwości finansowe organu prowadzącego, ale metodologia pracy z mieszkańcem jest podobna we wszystkich placówkach, dlatego prezentowane w magazynie sposoby, procedury postępowania, dobre praktyki itp. są bardzo cenne, można zastosować je w innej placówce.

Porady specjalistów wzbudzają refleksje, zarządzający mogą zastanowić się, w którym miejscu jest ich zespół pracowników czy jak udoskonalić swoją pracę. Porady te są szczególnie cenne dla młodych dyrektorów, którzy dopiero budują zespół, kształtują swój styl zarządzania, pogłębiają wiedzę i umiejętności menadżerskie.

Doświadczony, kreatywny dyrektor-lider na łamach magazynu ma okazję podzielić się swoimi przemyśleniami, rozwiązaniami i propozycjami doskonalenia warsztatu dyrektora-menadżera.

Uważam, że dwumiesięcznik „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora” w pełni odpowiada oczekiwaniom środowiska osób zarządzających domami pomocy społecznej.  

Krystyna Berdyńska

Pedagog, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski

Zachęcamy do bezpłatnego pobrania przykładowych fragmentów artykułów, które pochodzą z czasopisma „Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora".

 Artykuł – Ograniczenie liczby przedmiotów znajdujących się w depozycie

 Artykuł – Prawa i obowiązki opiekunów prawnych i kuratorów

 Artykuł – Zmiany w ochronie danych osobowych

 Wzór – Wniosek do sądu rodzinnego

JUŻ DOSTĘPNE!

PIERWSZE FORUM INTERNETOWE TYLKO DLA DYREKTORÓW

DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ ODSŁONIE!

 • Platforma komunikacji między Dyrektorami DPS-ów z całej Polski
 • Miejsce wymiany opinii, poglądów i doświadczeń z codziennej pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ I KORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

TO ŁATWIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!

www.forumdps.pl

Powiązane

NEWSLETTER