Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Informacje dla domów pomocy społecznej

ZMIANY W PRAWIE KARNYM

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (172)

Podpisana 11 kwietnia 2017 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego wchodzi w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia, czyli 13 lipca 2017 r. 

NOWE STANDARDY DLA DPS-ÓW

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (220)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w kwietniu br. projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. 

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak 20 kwietnia 2017 r. zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w zakresie zmian w prawie, które zagwarantują zwolnienie zobowiązanego członka rodziny od wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej rodzica lub innego krewnego, kiedy stoi to w sprzeczności z klauzulą zasad współżycia społecznego.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, wraz z podsekretarz stanu Elżbietą Bojanowską i sekretarzem stanu Stanisławem Szwedem, wręczyła nagrody w konkursie plastycznym dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia: „Rodzina w moich oczach” EDYCJA 2017. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej

Wystawione przez     Informacje dla domów pomocy społecznej      0   (188)
22 lutego 2017 r. częściowo weszło w życie Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej. Zmiany mają na celu doprecyzowanie przepisów, które budziły wątpliwości, a także określenie standardów funkcjonowania domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
15-20 z 27
NEWSLETTER