search

Nowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół

29 marca 2024
Nowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. Rozporządzenie określa – na rok 2024 – sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzór formularza zawierającego te informacje. Zawiera także wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej opis sposobu przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, określa tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji.


Źródło: portalsamorzadowy.pl