search

Nabór w programie „Aktywna tablica”

12 marca 2024
Nabór w programie „Aktywna tablica”

Jak podało MEN w tegorocznej edycji programu „Aktywna tablica” dofinansowanie mogą otrzymać szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcące uczniów niewidomych, szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Warunkiem koniecznym jest to, by wnioski o wsparcie składały placówki, które do tej pory nie korzystały z programu. W tegorocznej edycji programu obowiązują również nowe wzory wniosków.

Terminarz

Szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia. Dotacje należy wykorzystać do 31 grudnia danego roku budżetowego.


Źródło: samorzad.pap.pl