search

Podwyżka dla pracowników pomocy społecznej

22 marca 2024
Podwyżka dla pracowników pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Umożliwi to wprowadzenie rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. W praktyce regulacja ma pozwolić na wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł brutto wszystkim pracownikom pomocy społecznej. Według rządowych szacunków rozwiązanie to obejmie ok. 190 tys. osób.

„Przedmiotowy projekt ustawy stanowi dodatkowo wyjście naprzeciw niedoborowi pracowników w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z niskiego poziomu wynagrodzeń w tych grupach zawodowych” – wskazano w ocenie skutków regulacji.

Źródło: samorzad.pap.pl