search

Rozporządzenie dot. prac domowych podpisane

25 marca 2024
Rozporządzenie dot. prac domowych podpisane

 Nowelizacja rozporządzenia dotycząca niezadawania większości typów prac domowych uczniom klas I-III szkół podstawowych i braku obowiązku wykonywania prac domowych przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych została podpisana i skierowana do publikacji. W najniższych klasach wykonanie zadanych przez nauczyciela prac domowych usprawniających motorykę małą będzie w dalszym ciągu obowiązkowe i nauczyciel będzie mógł wystawić za nie ocenę. Z kolei w klasach IV-VIII nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena.

Nowe przepisy, które wejdą w życie już od kwietnia, nie oznaczają również zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji itp. Ponadto rozporządzenie wprowadza – od września br. – rezygnację z wliczania ocen z etyki i religii, czyli dwóch przedmiotów nieobowiązkowych, do średniej ocen rocznych.

Źródło: portalsamorzadowy.pl; gov.pl