search

Szkolne podręczniki w wersji cyfrowej

20 kwietnia 2024
Szkolne podręczniki w wersji cyfrowej

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym także podręczniki szkolne dopuszczone do użytku szkolnego przed 2020 r. będą miały swoje cyfrowe odpowiedniki. Przypomnijmy, że do tej pory ten obowiązek dotyczył podręczników w postaci papierowej, dla których wnioski o dopuszczenie ich do użytku szkolnego były złożone od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany przepisów nałożą na wydawców starszych podręczników obowiązek zamieszczenia ich w wersji cyfrowej w Internecie. Ministerstwo podkreśliło, że dołożyło wszelkich starań w zakresie nawiązania współpracy z wydawnictwami na wskazanym polu.

Źródło: samorzad.pap.pl