Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Kierunki polityki oświatowej państwa

Minister edukacji narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 307 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Warto podkreślić, że z kierunków tych wynikają zadania dla organów nadzoru pedagogicznego i placówek doskonalenia nauczycieli, natomiast dyrektorzy szkół i placówek publicznych mogą, w sposób pośredni, wykorzystywać je do planowania własnego nadzoru i organizacji pracy szkoły. W tym zakresie kontynuowane są dotychczasowe rozstrzygnięcia, które precyzowały, że nadzór pedagogiczny planuje się zgodnie z potrzebami szkoły. W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor nadal planuje nadzór pedagogiczny, w tym ewaluacje wewnętrzne, uwzględniając wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym.

W nadchodzącym roku szkolnym podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

-> wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,

-> podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,

-> bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych,

-> wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek,

-> wzmacnianie wychowawczej roli szkoły,

-> podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

O tym, jak będą wyglądały nowe i najważniejsze kierunki polityki oświatowej państwa, jakie zmiany zostały wprowadzone w kwestii wymagań wobec szkół i placówek oraz jak skutecznie je realizować, przeczytają Państwo w najnowszej aktualizacji „Niezbędnika Dyrektora Szkoły”.

Testuj za darmo
Newsletter