Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Bezpieczeństwo uczniów – spotkanie konsultacyjne w MEN

W jaki sposób zapewnić uczniom w szkole bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo oraz w jaki sposób wspomóc dyrektora w realizacji tego zadania – nad tymi zagadnieniem dyskutowali w poniedziałek, 26 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceminister edukacji Marzeną Machałek.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej zainicjowano prace mające na celu wypracowanie procedur stanowiących narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy środowiska obejmujące swoimi działaniami szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w sieci oraz podmioty realizujące zadania w ramach Programu Bezpieczna+ .

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o tym, w jakie instrumenty należy wyposażyć szkoły aby mogły szybko i sprawie reagować w przypadku zaistnienia wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa uczniów np. ze strony innych uczniów lub zewnętrznego, ze strony osób obcych. Dyskutowano również na temat zagrożeń płynących z sieci. W szkole dochodzi bowiem coraz częściej do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów.

Zaprezentowano wstępną propozycję procedur bezpieczeństwa oraz wytycznych dla dyrektorów szkół. Zebrano je w dokumencie pod robocza nazwą „Zalecane działania profilaktyczne i procedury bezpieczeństwa w szkołach”. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie stosownych instytucji – dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne.

Uczestnicy dyskusji rozmawiali również o potrzebie edukowania osób dorosłych, nauczycieli i rodziców, którzy nie poruszają się tak biegle w świecie cyfrowym, jak dzieci i młodzież.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podziękowała za zaprezentowany materiał i podkreśliła, że podstawą dla kształtowania u młodego człowieka prawidłowych postaw, zachowań i reagowania na zagrożenia jest wychowanie. Podkreśliła również kluczową rolę nauczyciela w tym procesie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Testuj za darmo
Newsletter