Informujemy, iż nasz serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Zmiany w emeryturach

W sytuacji, kiedy świadczeniobiorca  osiągnie przychód  wpływający na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej wysokość przysługującej emerytury  lub renty może się zmniejszyć  lub prawo do tych świadczeń może zostać zawieszone.

Świadczenie ulega zmniejszeniu, jeśli zostanie osiągnięty przychód w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, z kolei w razie osiągnięcia przychodu powyżej 130 proc. ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

W komunikacie z dnia 10 listopada 2016 roku Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł. Zwiększyło się ono o 35,96 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r., które wynosiło 4019,08 zł.

Oznacza to, że kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. będzie wynosiła 2838,60 zł (do 30 listopada kwota ta wynosi 2813,40 zł), z kolei kwota przychodu odpowiadająca 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 5271,60 zł (do 30 listopada 5224,90 zł).

Źródło: Monitor Polski

Testuj za darmo
Newsletter