WYKORZYSTYWANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM | Oficyna MM WYKORZYSTYWANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM | Oficyna MM

WYKORZYSTYWANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM

Współczesny uczeń na co dzień jest wręcz przestymulowany technologiami. Korzysta bowiem ze smartfona, komputera, tabletu, a także innych urządzeń będących przejawem dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Urządzenia pozwalają uczniom na szybki i wielokanałowy dostęp do niezbędnych informacji. Nie ulega wątpliwości, że warto korzystać z innowacyjnych technik uczenia się, jednak należy mieć świadomość różnorodności zasobów edukacyjnych. Zadaniem nauczyciela jest pokazanie uczniowi wartościowych obszarów sieci, które są przygotowane z dbałością o poprawność merytoryczną, metodyczną i językową. Szkoła jako instytucja odpowiedzialna za edukację dzieci i młodzieży powinna nadążać za współczesnymi rozwiązaniami ukierunkowanymi na wszechstronny rozwój jednostki. Nauczyciele realizujący to zadanie powinni zagwarantować uczniom dostęp do najnowszych metod przyswajania wiedzy, wykorzystując dostępne na rynku narzędzia.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się, jak uruchomić dowolną platformę edukacyjną na tablicy interaktywnej, wykorzystując dostępne narzędzia,
  • zaaranżujesz lekcję, wyświetlając niezbędne tło na tablicy (np. szerokie linie, układ współrzędnych, mapę świata), oraz umożliwisz nanoszenie notatek,
  • dowiesz się, jak wyświetlanie zdjęć, animacji oraz filmów optymalizuje proces przyswajania wiedzy,
  • wzbogacisz swoje dotychczasowe zajęcia o ćwiczenia interaktywne,
  • nauczysz się wykorzystywać narzędzia internetowe do przeprowadzania quizów oraz zagadek,
  • zaoszczędzisz czas na wcześniejsze przygotowanie pomocy dydaktycznych, treści zadań czy interaktywnych ćwiczeń,
  • dowiesz się, jak nagrywać zajęcia w celu ich analizy i ewaluacji.

zobacz pełny opis