TUTORING NAUCZYCIELSKI I RÓWIEŚNICZY | Oficyna MM TUTORING NAUCZYCIELSKI I RÓWIEŚNICZY | Oficyna MM

TUTORING NAUCZYCIELSKI I RÓWIEŚNICZY

Metoda nauczania oparta na edukacji zindywidualizowanej przynosi wiele korzyści nie tylko nauczycielom, ale przede wszystkim uczniom. Źródłem rozpowszechniania tutoringu jako metody pracy dydaktyczno-wychowawczej jest przeświadczenie o konieczności odejścia od sztywnych ram obowiązujących wszystkich uczniów na rzecz rozwijania talentów, z uwzględnieniem zainteresowań i uzdolnień jednostki. Wdrożenie tej metody wpływa pozytywnie na wizerunek szkoły, gdyż uwydatnia wartość indywidualnego podejścia do ucznia oraz dowodzi, że placówka korzysta z innowacyjnych narzędzi wspierających nauczanie. Zadaniem tutora jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także doradzanie uczniowi oraz inspirowanie go w samodzielnym eksplorowaniu otaczającego świata.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

 • stworzysz warunki rozwoju dla uczniów zdolnych oraz wesprzesz mniej utalentowanych poprzez transfer wiedzy między uczniami,
 • zwiększysz samodzielność i samodyscyplinę ucznia,
 • wesprzesz ucznia w procesie samodzielnego uczenia się, wykorzystując jego mocne strony,
 • dowiesz się, jak optymalizować rozwój ucznia obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy poprzez bezpośrednie spotkania tutora z uczniem,
 • pomożesz podopiecznemu odnaleźć własny styl zdobywania wiedzy,
 • nauczysz się rozwijać talenty uczniów, uwzględniając ich indywidualne możliwości, cechy psychofizycznie, zainteresowania, mocne i słabe strony w celu zwiększenia efektywności nauczania,
 • pomożesz uczniowi zaplanować jego ścieżkę kariery,
 • wesprzesz kształtowanie obecnej sytuacji wychowawczej ucznia,
 • dowiesz się, jak angażować uczniów w proces wymiany wiedzy,
 • ułatwisz podopiecznemu rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • zbudujesz wartościową relację z uczniem jako jego mentor i opiekun.

zobacz pełny opis