search

SZKOLENIE „DYREKTOR I NAUCZYCIEL WOBEC ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA”

Zdarzenie, które mogłoby stanowić przesłankę pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników placówki szkolnej, nie zawsze jest konsekwencją zaniedbań ze strony dyrektora lub nauczyciela. Czasem wcześniejsze wykrycie jego przyczyn  i zapobieżenie samemu zdarzeniu  nie jest możliwe.  Bywa, że zawodzą również wewnątrzszkolne przepisy i procedury. W takich sytuacjach zakres odpowiedzialności pracowników pedagogicznych może być różny.  Wiedza na ten temat pozwala często uniknąć przewidzianych przez prawo sankcji za zachowania stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów.

Dlaczego warto wziąć udział:

  • poznasz akty prawne określające odpowiedzialność prawną nauczyciela,
  • nauczysz się stosować przepisy prawne w codziennej pracy – w czasie lekcji, wycieczek oraz w indywidualnych kontaktach z uczniem i rodzicem,
  • rozpoznasz największe zagrożenia pociągające za sobą odpowiedzialność karną,
  • nabędziesz umiejętność stosowania profilaktyki zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, objętych odpowiedzialnością karną,
  • dowiesz się, jak interpretować przepisy gwarantujące zgodność działań z prawem,
  • nauczysz się wspierać współpracę nauczycieli w zakresie stosowania dobrych praktyk profilaktycznych.

Wydawnictwo prawnooświatowe Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania

Dla szkół

Dla szkół

Zobacz produkty
Dla przedszkoli

Dla przedszkoli

Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni

Dla poradni

Zobacz produkty