SZKOLENIE „OCENA PRACY I AWANS NAUCZYCIELA" Oficyna MM

SZKOLENIE „OCENA PRACY I AWANS NAUCZYCIELA”

Zmiany w Karcie nauczyciela, po wejściu Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziły wiele nowych obowiązków dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Jednym z nich jest opracowanie Regulaminu oceniania nauczycieli. Od tej oceny będzie zależała m.in. możliwość szybszego zdobycia stopni awansu zawodowego czy uzyskania lepszego wynagrodzenia przez nauczycieli.

Dlaczego warto wziąć udział:
  • poznasz najnowsze zmiany prawa oświatowego związanego z oceną pracy nauczycieli,
  • dowiesz się, jak efektywnie przejść przez proces awansu zawodowego, wykorzystując wnioski z ewaluacji pracy własnej,
  • nauczysz się wypełniać dokumentację związaną z oceną pracy własnej oraz z awansem zawodowym,
  • usystematyzujesz wiedzę związaną z wymaganiami dotyczącymi awansu zawodowego,
  • nabędziesz informacje na temat trybu dokonywania oceny oraz trybu odwoławczego,
  • poznasz metody dokonywania oceny pracy własnej i przygotujesz się do przeprowadzenia samodzielnej ewaluacji,
  • dowiesz się, jak stosować w praktyce przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela.

zobacz pełny opis