SZKOLENIE „MOWA NIENAWIŚCI: AGRESJA, DYSKRYMINACJA, CYBERPRZEMOC”

Nauczyciele-praktycy podkreślają jak ograniczone są możliwości reakcji wychowawców na nieprawidłowe zachowania wychowanków. Jednocześnie wiele z tych reakcji jest nieefektywna lub wręcz utrwala niewłaściwe zachowania uczniów. Zdarza się, że nauczyciele sami, przez niewłaściwe reakcje, przyczyniają się do rozwoju problemów i konfliktów. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie i efektywne stosowanie skutecznych metod pracy z uczniem. Tolerowanie mowy nienawiści skutkuje eskalacją agresywnych zachowań prowadzących do nienawiści.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się, jak zapobiegać mowie nienawiści,
  • poznasz zasady konstruktywnego reagowania na zachowania prowokacyjne i agresywne,
  • dowiesz się, jak współpracować z rodzicami ucznia oraz innymi instytucjami i placówkami,
  • nauczysz się konstruować scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących rozmów z uczniami w klasie na temat mowy nienawiści.
Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty