MODELE ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY | Oficyna MM MODELE ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY | Oficyna MM

MODELE ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY

Zachowania ucznia uznawane za społecznie nieakceptowalne mogą być wynikiem trudnego etapu, jakim jest dojrzewanie, lecz mogą również być spowodowane złym wychowaniem. Z innej strony – pojawia się ryzyko wystąpienia u młodego człowieka poważnych zaburzeń podlegających klasyfikacji jako choroba lub zaburzenie psychicznie. Rozpoznanie różnicy między efektami dojrzewania a poważnymi zaburzeniami zachowania jest niezbędne dla podjęcia odpowiednich kroków wychowawczych, aby pomóc uczniowi, a nie krzywdzić go.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • poznasz formy pracy z rodzicami dziecka wchodzącego w okres adolescencji,
  • uzyskasz wiedzę na temat roli systemu wzmocnień jako narzędzia pracy z dojrzewającym uczniem,
  • nauczysz się odróżniać zachowania wynikające z okresu dorastania od poważnych zaburzeń podlegających klasyfikacji,
  • poznasz formy pracy z rodzicami dziecka wchodzącego w okres adolescencji,
  • uzyskasz wiedzę na temat roli systemu wzmocnień jako narzędzia pracy z dojrzewającym uczniem.

zobacz pełny opis