search

SZKOLENIE „METODY MOTYWACJI I AKTYWIZACJI UCZNIÓW”

Nauczyciel nie musi dysponować wiedzą absolutną, aby budować swój autorytet wśród uczniów. Powinien natomiast stwarzać warunki sprzyjające uczeniu się, wyrabiające w uczeniu nawyki logicznego myślenia, skrupulatnego poszukiwania informacji, doskonalenia warsztatu edukacyjnego oraz rozwijania zdolności komunikowania się i współpracy w grupie. Konfucjańskie powiedzenie „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem” słusznie odwzorowuje zmianę, która wciąż dokonuje się w postrzeganiu w dotychczasowej roli nauczyciela. W dzisiejszej szkole jest on bowiem nie tylko nośnikiem wiedzy, lecz przede wszystkim osobą organizującą proces uczenia się, badającą potrzeby, oczekiwania i możliwości uczniów. Jednocześnie jest więc odpowiedzialny za kreowanie warunków niezbędnych do samodzielnego odkrywania świata. W celu zapewnienia uczniom opieki w procesie edukacyjnym, w którym uwydatniają się zdolności rozwojowe ucznia, niezbędne jest zastosowanie skutecznych metod motywacji i aktywizacji uczniów.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się, jaka jest rola szkoły we wzmacnianiu potencjału edukacyjnego ucznia,
  • nauczysz się pomagać uczniom w kreowaniu przestrzeni edukacyjnej oraz warunków sprzyjających nabywaniu wiedzy,
  • dostrzeżesz związek między stylem pracy oraz stosowanymi metodami pracy a efektywnością procesu kształcenia,
  • nauczysz się obserwować aktywność uczniów i oraz kontrolować atmosferę sprzyjającą pracy w czasie lekcji,
  • nauczysz się stosować w praktyce wybrane techniki i narzędzia motywacyjne,
  • wdrożysz w swoją pracę nowe metody aktywizujące uczniów.

Wydawnictwo prawnooświatowe Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania

Dla szkół

Dla szkół

Zobacz produkty
Dla przedszkoli

Dla przedszkoli

Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni

Dla poradni

Zobacz produkty