EWALUACJA BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ | Oficyna MM EWALUACJA BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ | Oficyna MM

EWALUACJA BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Współczesna szkoła mierzy się z wieloma problemami dotyczącymi fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa uczniów. Obowiązek jego zapewnienia spoczywa na dyrektorze. W polskich szkołach narasta, co pokazały niedawne wydarzenia, problem przemocy rówieśniczej. Zadaniem kadry pedagogicznej jest zapobieganie temu zjawisku oraz efektywne reagowanie na przejawy agresji wśród uczniów. Jednym z narzędzi wspomagających realizację polityki bezpieczeństwa jest ewaluacja systemu bezpieczeństwa placówki oraz wdrażanie na podstawie wyciągniętych z niej wniosków odpowiednich rozwiązań.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • nauczysz się reagować na zdarzenia i zjawiska zagrażające bezpieczeństwu placówki oświatowej,
  • dowiesz się, jak skutecznie wykorzystywać narzędzia ewaluacyjne w realizacji polityki bezpieczeństwa,
  • poznasz formy współpracy placówek oświatowych z jednostkami organizacyjnymi policji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie placówki oświatowej,
  • uzyskasz wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pracy z dziećmi, a także zasad postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie szkoły.

zobacz pełny opis