DORADZTWO ZAWODOWE | Oficyna MM DORADZTWO ZAWODOWE | Oficyna MM

DORADZTWO ZAWODOWE

Oczekiwania i wymagania rynku pracy stale się zmieniają. Szkoła ma za zadanie przygotować ucznia do roli pracownika, przekazując wiedzę, dając umiejętność rozpoznawania mocnych stron, możliwość rozwijania zainteresowań oraz nabywania kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości zawodu. Pomoc uczniowi w dokonaniu wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej nie jest zatem jednorazowym działaniem, lecz procesem obejmującym w całości ścieżkę edukacyjną.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się, jak krok po kroku realizować zadania w oparciu o WSDZ,
  • w ramach WSDZ nauczysz się włączać całe grono pedagogiczne oraz rodziców w działania szkoły,
  • poznasz sposoby ciekawego i wyczerpującego prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego dla młodzieży,
  • dowiesz się, czym jest coaching w doradztwie edukacyjno-zawodowym, oraz jak go wykorzystywać w pracy z uczniami.

zobacz pełny opis