DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH SZKOŁY – WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I EWALUACJI | Oficyna MM DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH SZKOŁY – WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I EWALUACJI | Oficyna MM

DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH SZKOŁY – WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO I EWALUACJI

Dyrektor, jako osoba prowadząca nadzór pedagogiczny oraz  dokonująca ewaluacji placówki, jest odpowiedzialny za współpracę z pracownikami szkoły na rzecz jej rozwoju.  W realizacji określonych zadań niezbędny jest umiejętnie zaplanowany,  pogłębiony, uwzględniający rzeczywiste problemy szkoły proces diagnozowania. Polega on na rozpoznaniu  faktycznego stanu oraz jego uzasadnieniu. Efektywne wnioskowanie pozwala określić nieskuteczne działania wychowawcze placówki oraz wskazać dysfunkcje i patologie występujące w szkole.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • nauczysz się umiejętnie dobierać narzędzia i metody wykorzystywane w procesie diagnozowania potrzeb rozwojowych szkoły,
  • dowiesz się, jak wytyczać kierunki rozwoju placówki oświatowej, wykorzystując narzędzia nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji,
  • zdefiniujesz najważniejsze problemy oraz wynikające z nich bariery utrudniające pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego placówki,
  • dowiesz się, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe szkoły,
  • nabędziesz umiejętność planowania strategii rozwoju Twojej placówki z wykorzystaniem dostępnych narzędzi,
  • poznasz sposoby rozwiązywania najczęstszych problemów dotyczących dydaktyki, wychowania oraz zarządzania placówką.

zobacz pełny opis