FONOHOLIZM – UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO | Oficyna MM FONOHOLIZM – UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO | Oficyna MM

FONOHOLIZM – UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Zbyt częste używanie telefonu komórkowego zyskuje status uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Od paru lat naukowcy i lekarze ostrzegają przed zgubnymi skutkami nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego. Fonoholizm stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, szczególnie gdy dotyczy coraz młodszych użytkowników. Ze względu na rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych pojawiły się nowe kanały komunikacji, a co za tym idzie – nowe zagrożenia. Uczeń, wykorzystując swój telefon komórkowy w niewłaściwy sposób, często decyduje się na funkcjonowanie w świecie wirtualnym, rezygnując z bezpośrednich kontaktów społecznych. Tak pojmowane uzależnienie od telefonu komórkowego staje się nowym wyzwaniem edukacji dla bezpieczeństwa.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • poznasz specyfikę fizycznych oraz psychicznych uzależnień,
  • dowiesz się, jak reagować na przypadek fonoholizmu w szkole,
  • poznasz formy pracy z uczniem uzależnionym,
  • przygotujesz się do profilaktycznych działań na rzecz walki z fonoholizmem,
  • uzyskasz wiedzę na temat czynników warunkujących istnienie zjawiska,
  • nauczysz się rozpoznawać poszczególne typy fonoholizmu,
  • poszerzysz kompetencje wychowawcze umożliwiające wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.

zobacz pełny opis