Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli – informacja MEN

Od 1 kwietnia 2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna wprowadzanie planu podwyższania wynagrodzeń nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu trzech lat. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

MEN wyjaśnia, że dodatek mieszkaniowy był uprawnieniem o charakterze socjalnym, nie zaś składnikiem wynagrodzenia nauczycieli. Obecnie dodatek ten nie jest już aktualny. MEN podkreśla, że „nie ma i nie miał planów likwidacji dodatku wiejskiego.

 

Żródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej