Sala Doświadczania Świata w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Celem nadrzędnym terapii w poradniach jest wywołanie pozytywnych zmian w sferze psychoedukacyjnej, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi. To wszystko zawiera w sobie terapia metodą Snoezelen. Ma ona na celu zrównoważenie lub niwelowanie deficytów, zaburzeń. Prowadzi do zwiększenia zakresu przeżyć uczestnika, podniesienia koncentracji i możliwości działania.

Nazwa „Sala Doświadczania Świata” jest polskim odpowiednikiem nazwy „Snoezelen” – terapii znanej na całym świecie, polegającej na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. W Europie i Polsce pomieszczenia Snoezelen otwierane są w domach pomocy społecznej, w środowiskowych domach samopomocy, szpitalach, klinikach, hospicjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz centrach dla dzieci i młodzieży.

Zasadniczym celem tej metody jest poznawanie, doświadczanie innego, „magicznego” świata, pobudzanie zmysłów poprzez odpowiednio dobrane przez terapeutę bodźce stymulujące wzrok, słuch, dotyk, węch, zmysł równowagi, temperatury i propriocepcję – czucie głębokie, świadomość pozycji ciała. Zmysły stanowią bowiem podstawę rozwoju każdego człowieka, gdyż dostarczają informacji o otaczającym nas świecie.

Opracowała: Ilona Michałowska-Olechnowicz

Cały artykuł dostępny jest w Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.