mój niezbędnik

REALIZACJA TREŚCI NAUCZANIA W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

Istotę zmian prawa oświatowego odzwierciedlają nie tylko zmiany w strukturze placówek. Najważniejsze wyzwania wynikają bowiem ze zmiany kierunków i założeń podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych. Rok szkolny 2019/2020 oznacza dla kadry pedagogicznej nauczanie w zreformowanych szkołach ponadpodstawowych na nowych zasadach. Obowiązują nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania. Dodatkowo, przez następne trzy lata, nauczyciele realizują równolegle nauczanie dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, które jest regulowane przez różne systemy.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • nauczysz się organizować pracę dydaktyczną w świetle nowej podstawy programowej,
  • poznasz zadania szkoły oraz ramowe plany nauczania (zasady podziału na grupy, planowany wymiar godzin z poszczególnych przedmiotów),
  • dowiesz się, jak skutecznie wykorzystywać w pracy wskazówki metodyczne i rozwiązania dydaktyczne zaprezentowane na szkoleniu,
  • poznasz założenia, cele, zadania szkoły oraz kompetencje kluczowe niezbędne do realizacji nowej podstawy programowej,
  • uzyskasz wiedzę na temat tworzenia dokumentów opisujących działalność edukacyjną szkoły.

zobacz pełny opis

Zapisz się do naszego Newslettera