REALIZACJA TREŚCI NAUCZANIA W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ | Oficyna MM REALIZACJA TREŚCI NAUCZANIA W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ | Oficyna MM

REALIZACJA TREŚCI NAUCZANIA W OPARCIU O NOWĄ PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

Istotę zmian prawa oświatowego odzwierciedlają nie tylko zmiany w strukturze placówek. Najważniejsze wyzwania wynikają bowiem ze zmiany kierunków i założeń podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych. Rok szkolny 2020/2021 jest dla kadry pedagogicznej kontynuacją nauczania w zreformowanych szkołach ponadpodstawowych na nowych zasadach . Obowiązują nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania. Dodatkowo, Jeszcze przez następne trzy dwa lata, nauczyciele realizują realizować będą równolegle nauczanie dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, które jest regulowane przez różne systemy. Należy wziąć również pod uwagę możliwość kształcenia na odległość spowodowaną epidemią COVID-19

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • nauczysz się organizować pracę dydaktyczną w świetle nowej podstawy programowej, także z uwzględnieniem edukacji na odległość
  • poznasz zadania szkoły/przedszkola oraz ramowe plany nauczania (zasady podziału na grupy, planowany wymiar godzin z poszczególnych przedmiotów),
  • dowiesz się, jak skutecznie wykorzystywać w pracy wskazówki metodyczne i rozwiązania dydaktyczne zaprezentowane na szkoleniu,
  • poznasz założenia, cele, zadania szkoły oraz kompetencje kluczowe niezbędne do realizacji nowej podstawy programowej,
  • uzyskasz wiedzę na temat tworzenia dokumentów opisujących działalność edukacyjną szkoły/przedszkola.

zobacz pełny opis