NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWA RODZINNEGO W PRAKTYCE SZKOLNEJ | Oficyna MM NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWA RODZINNEGO W PRAKTYCE SZKOLNEJ | Oficyna MM

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWA RODZINNEGO W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego system oświaty zakłada wspomaganie szkoły w realizacji zadań wychowawczych, które przysługują rodzinie.  Zobowiązuje też wszystkich nauczycieli do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę uczniów. Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych sprawia, że pełnione przez nich funkcje wychowawcze podlegają często  prawu rodzinnemu i opiekuńczemu, które reguluje między innymi kwestie władzy rodzicielskiej i  spraw alimentacyjnych. Stosowanie tych przepisów wpływa bezpośrednio na codzienne funkcjonowanie dziecka.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • poznasz najważniejsze aspekty prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • dowiesz się, jakie sytuacje zaistniałe w praktyce szkolnej stają się najczęściej przedmiotem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • zdefiniujesz obszar pracy nauczycieli w odniesieniu do spraw z zakresu prawa rodzinnego,
  • nauczysz się zasad postępowania, ocenisz prawidłowość swoich działań oraz związanej z nimi dokumentacji,
  • uzyskasz większą świadomość co do konsekwencji nieprzestrzegania w pracy omawianych przepisów prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • nabędziesz umiejętność stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce.

zobacz pełny opis