search

SZKOLENIE „KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KOMPETENCJE CYFROWE UCZNIÓW”

Jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020 jest rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów. Obszar ten uwzględnia także umiejętność świadomego i bezpiecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Cyfryzacja narzędzi wykorzystywanych w procesie nauczania jest doskonałą metodą rozwijania kompetencji ucznia poprzez wspomaganie jego przedsiębiorczości oraz kreatywności. Jest to szczególnie istotne z perspektywy rynku pracy, gdyż posiadanie wymienionych cech jest współcześnie pożądane przez większość pracodawców. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do aktywizacji zawodowej. Rozwijanie cennych kompetencji jest metodą pomocną w realizacji tego celu.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • poznasz najważniejsze kompetencje cyfrowe,
  • dowiesz się, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów internetowych wykorzystywanych w edukacji,
  • nauczysz się wspomagać uczniów w rozwijaniu postaw przedsiębiorczości i kreatywności,
  • usystematyzujesz wiedzę dotyczącą celów postawy programowej,
  • poznasz metody planowania, monitorowania i ewaluacji działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji uczniów,
  • dowiesz się, jak stosować w praktyce narzędzia ułatwiające rozwijanie kompetencji,
  • nabędziesz wiedzę z obszaru bezpieczeństwa w internecie.

Wydawnictwo prawnooświatowe Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania

Dla szkół

Dla szkół

Zobacz produkty
Dla przedszkoli

Dla przedszkoli

Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni

Dla poradni

Zobacz produkty