Jak odczytywać i analizować orzeczenia z poradni w przedszkolu i szkole?

39,00 

Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu oraz szkole są zobowiązani do planowania oraz realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, jak również kształcenia specjalnego.

Podstawą wielu podejmowanych działań są zapisy zawarte w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie. Lepsze rozumienie terminologii używanej w tych dokumentach oraz znajomość przepisów związanych z możliwością uruchomienia wielu form pomocy, wpływa na usprawnienie pracy przedszkola i szkoły w tym aspekcie.

Podczas szkolenia zostaną przeanalizowane najbardziej istotne elementy opinii i orzeczeń, w tym diagnoza i poszczególne zalecenia. W omówieniu zostanie podana podstawa prawna i uzasadnienie wielu zapisów, w odniesieniu do konkretnych przykładów zaburzeń i trudności występujących u dzieci.

Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty