ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ W PRZEDSZKOLU

SZKOLENIE „TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRZEDSZKOLU”

Jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2019/2020 mówi o tym, aby rozwijać kreatywność, przedsiębiorczość i kompetencje cyfrowe uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają współcześnie znaczącą rolę w każdej dziedzinie życia. Dlatego istotne jest umiejętne wdrażanie dzieci do świadomego korzystania z nich, dbając przy tym, by nie zakłóciły one ich harmonijnego rozwoju.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

  • dowiesz się, jak umiejętnie wykorzystać możliwości współczesnej technologii,
  • poznasz sposoby na urozmaicenie zajęć,
  • zyskasz wiedzę na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój dziecka,
  • dowiesz się, jak umiejętnie poszukiwać nowych, atrakcyjnych narzędzi i aplikacji do pracy z dziećmi.

zobacz pełny opis