search

SZKOLENIE „ZACHOWANIA AGRESYWNE I PROWOKACYJNE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI”

Nauczyciele praktycy podkreślają, jak ograniczone są możliwości reakcji wychowawców na nieprawidłowe zachowania wychowanków. Jednocześnie wiele z podjętych działań jest nieefektywnych lub przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Zdarza się, że nauczyciele sami, przez niewłaściwe postępowanie, przyczyniają się do rozwoju problemów i konfliktów. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie i skuteczne stosowanie metod pracy z przedszkolakami, które swoim prowokacyjnym, agresywnym zachowaniem utrudniają pracę i prowadzenie zajęć przedszkolnych.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • poznasz zasady konstruktywnego reagowania na zachowania prowokacyjne i agresywne,
  • zyskasz informacje na temat współpracy z rodzicami ucznia oraz innymi instytucjami i placówkami,
  • dowiesz się, jak prawidłowo dokumentować pracę z uczniem agresywnym,
  • usystematyzujesz wiedzę dotyczącą przepisów prawa z zakresu odpowiedzialności nauczyciela.

Wydawnictwo prawnooświatowe Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania

Dla szkół

Dla szkół

Zobacz produkty
Dla przedszkoli

Dla przedszkoli

Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni

Dla poradni

Zobacz produkty