Szkolenie praca z dzieckiem trudnym w przedszkolu Szkolenie praca z dzieckiem trudnym w przedszkolu

SZKOLENIE „PRACA Z DZIECKIEM TRUDNYM”

Dzieckiem trudnym nazywane jest najczęściej dziecko sprawiające różne problemy, niedostosowujące się do powszechnie obowiązujących norm społecznych i zasad, agresywne, przekorne. Przyczyny jego zachowania mogę być zewnętrzne lub wewnętrzne, dlatego ważne są określenie źródła problemu i umiejętny dobór metod pracy.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • uzyskasz informacje na temat postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności,
  • dowiesz się, jak rozpoznawać przyczyny zachowań problematycznych,
  • poznasz sposoby pracy z dzieckiem trudnym, także w grupie rówieśniczej.

zobacz pełny opis