search

SZKOLENIE „POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU”

Przedszkola powinny zapewnić odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną każdemu dziecku uczęszczającemu do placówki. Regulują to odpowiednie przepisy prawne. Pracownicy placówek edukacyjnych mają określone zadania w tym zakresie, dlatego warto wzbogacić swoją wiedzę na ten temat.


Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • usystematyzujesz wiedzę na temat zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • dowiesz się, jakie są Twoje obowiązki w omawianym temacie,
  • zdobędziesz informacje na temat metod pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • poznasz sposoby dokumentowania, monitorowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wydawnictwo prawnooświatowe Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania

Dla szkół

Dla szkół

Zobacz produkty
Dla przedszkoli

Dla przedszkoli

Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni

Dla poradni

Zobacz produkty