SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W PRZEDSZKOLU SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach reguluje obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników placówki w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Warto zadbać, aby zatrudnione w placówce osoby miały podstawową wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się, jakie przepisy regulują konieczność udzielania pierwszej pomocy,
  • poznasz procedury dotyczące organizacji pierwszej pomocy,
  • usystematyzujesz wiedzę na temat zachowania w okolicznościach wymagających interwencji,
  • nauczysz się, w jaki sposób postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu poszkodowanego.

zobacz pełny opis