Ocena pracy nauczyciela. Awans zawodowy w przedszkolu.

SZKOLENIE „OCENA PRACY NAUCZYCIELA I AWANS ZAWODOWY W PRZEDSZKOLU”

Nowelizacja Karty nauczyciela oznacza wiele istotnych zmian w dokonywaniu oceny pracy nauczycieli, m.in. zniesiono obowiązek oceny okresowej i przywrócono ocenę dorobku zawodowego w odniesieniu do nauczycieli stażystów. Wbrew zapowiedziom nie zrezygnowano jednak z czterostopniowej skali oceny. Od 1 września 2019 r. czeka nas zatem kolejna zmiana kluczowego obszaru pracy przedszkola, do której warto się przygotować, aby realizować ustawowe zadania zgodnie z przepisami.


Dlaczego warto wziąć udział:

  • poznasz najnowsze zmiany prawa oświatowego związanego z oceną pracy nauczycieli,
  • dowiesz się, jak efektywnie przejść przez proces awansu zawodowego, wykorzystując wnioski z ewaluacji pracy własnej,
  • nauczysz się wypełniać dokumentację związaną z oceną pracy własnej oraz z awansem zawodowym,
  • usystematyzujesz wiedzę związaną z wymaganiami dotyczącymi awansu zawodowego,
  • nabędziesz informacje na temat trybu dokonywania oceny oraz trybu odwoławczego,
  • poznasz metody dokonywania oceny pracy własnej i przygotujesz się do przeprowadzenia samodzielnej ewaluacji,
  • dowiesz się, jak stosować w praktyce przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela.

zobacz pełny opis