Wpływ mediów na psychikę i rozwój dziecka – webinar

79,00  59,00 

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje i wiedzę z obszarów dotyczących wpływu mediów na rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka.

Cele szczegółowe:

  • rozwijanie wiedzy na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów w wieku przedszkolnym i szkolnym;
  • kształtowanie wiedzy na temat wyzwań rozwojowych i sposobów ich zaspokajania /stymulowania w wieku przedszkolnym i szkolnym;
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat konsekwencji neurobiologicznych nadmiernego stosowania mediów, szczególnie w obszarze rozwoju psychicznego i emocjonalnego;
  • kształtowanie kompetencji stosowania alternatywnych form edukacyjnych;
  • rozwijanie kompetencji w zakresie postaw nauczycielskich/rodzicielskich wzmacniających optymalne korzystanie z mediów.


Webinar dostępny natychmiast


Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.


Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis