Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala doświadczania świata (e-book)

29,00 

Znana na całym świecie Metoda Snoezelen polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Polskim odpowiednikiem nazwy Snoezelen jest Sala Doświadczania Świata.

Autorka omawia, w jaki sposób zorganizować Salę Doświadczania Świata w swojej placówce oraz jak przygotować opiekuna-terapeutę, który będzie tę metodę stosować. Dodatkowo przedstawia konkretne założenia projektowe; niezbędne wyposażenie Sali; szczegółowy opis, jak należy prowadzić zajęcia terapeutyczne wraz z przykładowymi scenariuszami.

Publikacja ma postać e-booka (wersja elektroniczna). Zawiera pakiet materiałów w formacie pdf i będzie dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. 

zobacz pełny opis