Terapia zajęciowa. Metoda Snoezelen – Sala doświadczania świata (e-book)

7,90 

Znana na całym świecie metoda Snoezelen polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Polskim odpowiednikiem nazwy Snoezelen jest Sala Doświadczania Świata.

Autorka omawia, w jaki sposób zorganizować Salę Doświadczania Świata w swojej placówce oraz jak przygotować opiekuna-terapeutę, który będzie tę metodę stosować. Dodatkowo przedstawia konkretne założenia projektowe oraz szczegółowy opis, jak należy prowadzić zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata i jakie powinno być jej wyposażenie.

Publikacja ma postać e-booka i będzie dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.

zobacz pełny opis