Szkolenia dla praconików pomocy społecznej | Katalog szkoleń 2020

Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej – katalog szkoleń


 

Akademia Doskonalenia Wydawnictwa Prawniczego Oficyna MM organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte dla domów pomocy społecznej, środowiskowych  domów pomocy oraz dziennych domów opieki

Specjalizuje się w tematach szkoleniowych z zakresu m.in. radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pracy w stresujących warunkach, treningu interpersonalnego oraz negocjacji i mediacji.


zobacz pełny opis