Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar

89,00  69,00 

Zdarzenie, które mogłoby stanowić przesłankę pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników placówki szkolnej, nie zawsze jest konsekwencją zaniedbań ze strony dyrektora lub nauczyciela. Czasem wcześniejsze wykrycie jego przyczyn  i zapobieżenie samemu zdarzeniu nie jest możliwe.  Bywa, że zawodzą również wewnątrzszkolne przepisy i procedury. W takich sytuacjach zakres odpowiedzialności pracowników pedagogicznych może być różny.  

Wiedza na ten temat pozwala często uniknąć przewidzianych przez prawo sankcji za zachowania stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów.


Webinar dostępny natychmiast

 

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis