search

Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela – webinar

69,00 

Zdarzenie, które mogłoby stanowić przesłankę pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników placówki szkolnej, nie zawsze jest konsekwencją zaniedbań ze strony dyrektora lub nauczyciela. Czasem wcześniejsze wykrycie jego przyczyn  i zapobieżenie samemu zdarzeniu nie jest możliwe.  Bywa, że zawodzą również wewnątrzszkolne przepisy i procedury. W takich sytuacjach zakres odpowiedzialności pracowników pedagogicznych może być różny.

Wiedza na ten temat pozwala często uniknąć przewidzianych przez prawo sankcji za zachowania stanowiące naruszenie obowiązujących przepisów.

Webinar dostępny natychmiast

 

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Wydawnictwo prawnooświatowe
Dajemy rzetelną wiedzę i gotowe rozwiązania
Dla szkół
Dla szkół
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla przedszkoli
Zobacz produkty
Dla przedszkoli
Dla poradni
Dla poradni
Zobacz produkty