Szkolenia dla przedszkoli | Strona 2 z 3 | Oficyna MM Szkolenia dla przedszkoli | Strona 2 z 3 | Oficyna MM


Zarządzanie szkołą, przedszkolem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, DPS-em. Prawo oświatowe, wzory dokumentów, scenariusze lekcji, porady prawne. Platforma MM

zobacz więcej
Zobacz więcej