Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? Teoria i praktyka.18 czerwca godzina 16:00

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną24 czerwiec godzina 16:00

Neurodydaktyka warsztat praktyczny1 lipca godzina 16:00

Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego10 lipca godzina 16:00

Stres i wypalenie zawodowe nauczycielidostępne natychmiast

Egzamin ósmoklasisty w 2020 r. Aktualne regulacje i wymogi sanitarnedostępne natychmiast

Samoocena i autorefleksja w pracy nauczycieladostępne natychmiast

Współpraca z rodzicem roszczeniowymdostępne natychmiast

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg dostępne natychmiast

O dziecku autystycznym – webinarium dla rodziców dostępne natychmiast

Bezpieczne otwarcie i prowadzenie szkoły na nowych zasadach – interpretacja prawna – dostępne natychmiast

Bezpieczne otwarcie i prowadzenie przedszkola na nowych zasadach – interpretacja prawnadostępne natychmiast

Profilaktyka uzależnień behawioralnychdostępne natychmiast

Jak pracować z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera. Warsztat praktyczny. Dokumentacja – dostępne natychmiast

Dziecko autystyczne w placówce oświatowej dostępne natychmiast

Jak pracować z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera. Warsztat praktyczny – dostępne natychmiast

Wzmacnianie roli wychowawczej szkoły i przedszkola – dostępne natychmiast

Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne dostępne natychmiast

Jak zgodnie z nowymi regulacjami zorganizować nauczanie zdalne? Interpretacja prawna dostępne natychmiast

Koronawirus – jakie są obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz pracownika – dostępne natychmiast


Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela szkoły i przedszkola – dostępne natychmiast

Czas pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – dostępne natychmiast