Otwieranie szkół na nowych zasadach Otwieranie szkół na nowych zasadach

Bezpieczne otwarcie i prowadzenie szkoły na nowych zasadach – interpretacja prawna

89,00  59,00 

W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące zasad powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III wraz z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo, jak połączyć kształcenie w formie stacjonarnej z wykorzystaniem metod i technik uczenia na odległość dla uczniów, którzy nie powrócą do szkoły z dniem 25 maja.

Przekażemy Państwu również informacje, w jaki sposób zrealizować obowiązek prowadzenia konsultacji dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą oni zdawać egzamin ósmoklasisty, a także dla absolwentów szkół, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Omówione zostaną obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN w tym zakresie oraz sposoby dostosowania szkół do wymogów sanitarnych. Przekazane zostaną informacje dotyczące zasad wyposażania szkół w środki ochrony oraz zasady kierowania nauczycieli do pracy z uczniami i wynagradzania tych, którzy należą do grupy ryzyka i nie powinni w chwili obecnej pracować z grupą dzieci z uwagi np. na swój wiek. Podane zostaną zasady izolowania uczniów, u których podejrzewa się zakażenie, oraz na jakich zasadach personel szkoły może badać stan zdrowia.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu online?

  • Poznasz wytyczne sanitarne, jakie prawa  przysługują w związku z pracą stacjonarną, czy można ją łączyć z dotychczasową pracą zdalną.
  • Dowiesz się, czy otwarcie szkół dla uczniów klas I-III w celu prowadzenia zajęć, a dla pozostałych na potrzeby konsultacji z nauczycielami, jest obowiązkowe, czy można nadal utrzymywać zamknięcie szkół i na jakich zasadach.
  • Otrzymasz niezbędne w powrocie do pracy szkoły procedury.

 

Materiały dodatkowe (wnioski, procedury, ankiety) zostaną do Państwa wysłane po zakończeniu szkolenia.
Osoby, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu, otrzymają link z nagraniem.


Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Łącznie za produkt
Opcje dodatkowe
Podsumowanie

zobacz pełny opis