Czas pracy nauczyciela i dyrektora szkoły - szkolenie online | Oficyna MM

Czas pracy nauczyciela i dyrektora szkoły – szkolenie online

59,00 

Skorzystaj z wygodnej formy szkolenia online i zyskaj przydatną wiedzę

Szkolenie prowadzi Roman Lorens – ekspert oświatowy, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, autor licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

• pracy nauczyciela w dniu wolnym od pracy np. wycieczki szkolne,
• realizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli i dyrekcję,
• ewidencji czasu pracy dyrekcji, nauczycieli,
• usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
• urlopów wypoczynkowych nauczycieli (w placówkach feryjnych i nieferyjnych).

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do webinarium.

Produkt
Opcje dodatkowe
Łącznie

zobacz pełny opis