Harmonogram szkoleń online | Oficyna MM Harmonogram szkoleń online | Oficyna MM

Harmonogram webinariów

Temat Data Prowadzący Cena Odbiorcy

Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

10 lipca godzina 16:00  Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni,  dyrektorzy

Prawa i obowiązki mieszkańca DPS

13 lipca godzina 14:00 Katarzyna Luty 39 zł
59 zł
terapeuci, opiekunowie, pracownicy socjalni i administracyjni

Dotacje – wykorzystanie dotacji w jednostkach publicznych i niepublicznych

14 sierpnia godzina 16:00 Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
dla osób prowadzących i dyrektorów niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek.

Dostępne natychmiast

Temat Prowadzący Cena Odbiorcy
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
Jak pomóc dziecku dotkniętemu przemocą domową? Teoria i praktyka. Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
Neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czyli jak uczy się mózg Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
KUP DOSTĘP  dyrektorzy
Neurodydaktyka warsztat praktyczny Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli Lidia Adamczyk-Jóskow 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni
Egzamin ósmoklasisty w 2020 r. Aktualne regulacje i wymogi sanitarne Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
Samoocena i autorefleksja w pracy nauczyciela Urszula Sierżant 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni
Współpraca z rodzicem roszczeniowym Beata Podlewska  39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni
O dziecku autystycznym – webinarium dla rodziców Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele, pedagodzy, rodzice dzieci ze spektrum autyzmu
Bezpieczne otwarcie i prowadzenie szkoły na nowych zasadach – interpretacja prawna Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
dyrektorzy i nauczyciele szkolni
Bezpieczne otwarcie i prowadzenie przedszkola na nowych zasadach – interpretacja prawna Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
dyrektorzy i nauczyciele przedszkolni
Profilaktyka uzależnień behawioralnych Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorz
Jak pracować z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera. Warsztat praktyczny. Dokumentacja Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorz
Dziecko autystyczne w placówce oświatowej Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorz
Jak pracować z dzieckiem autystycznym, w tym z zespołem Aspergera. Warsztat praktyczny Monika Bekker-Goska 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorz
Wzmacnianie roli wychowawczej szkoły i przedszkola Urszula Sierżant 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorz
Wybrane aplikacje i strony wspierające nauczanie zdalne Maciej Danieluk 39 zł
59 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, dyrektorz
Jak zgodnie z nowymi regulacjami zorganizować nauczanie zdalne? Interpretacja prawna  Michał Łyszczarz 59 zł
89 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy, dyrektorzy
Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczyciela szkoły i przedszkola Roman Lorens 59 zł
89 zł
nauczyciele szkolni i przedszkolni,  dyrektorz
Czas pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Roman Lorens 59 zł
89 zł
nauczyciele szkolni i  dyrektorzy