Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola – webinar

69,00  59,00 

Nauczyciel przedszkola pełni różne, nierozerwalne role, wynika z tego potrzeba prowadzenia dokumentacji. Najczęściej są to:

 

  • Rola nauczyciela grupy przedszkolnej;
  • Rola uczestnika zespołu problemowo-zadaniowego;
  • Rola wychowawcy/opiekuna;
  • Rola członka rady pedagogicznej;
  • Rola pracownika.

 

Każda z tych ról niesie obowiązek dokumentowania działań dydaktycznych, organizacyjnych, opiekuńczych, itd. (Wymogi formalne  –  akty prawne oraz akty wewnątrzszkolne). Brak prowadzenia dokumentacji może skutkować zarzutem niewłaściwego wykonywania pracy.

 

 Webinar dostępny natychmiast

Dodaj szkolenie do koszyka i sfinalizuj zamówienie, a drogą mailową otrzymasz zaproszenie do wzięcia udziału w webinarium.

Prosimy o dodanie domeny clickmeeting.com do sprawdzonych kontaktów (biała lista na skrzynce e-mail), aby przyspieszyć otrzymywanie zaproszenia na szkolenie.

Produkt łącznie
Opcje łącznie
Suma całkowita

zobacz pełny opis