search

Rusza konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”

01 września 2022
Rusza konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”

30 sierpnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w KPRM oraz Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na której ogłoszono otwarty konkurs „Cyfrowe Kluby Seniora”. Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości, jakie daje cyfryzacja wśród seniorów.

Przewiduje się, że na realizację zadania w 2022 roku będą przekazane środki nawet w wysokości 12 mln zł. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć 20 000 zł. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych.

Źródło: gov.pl